Tunnelmia sijoitusmessuilta

Helsingin Wanhassa Satamassa tällä viikolla järjestetyt sijoitusmessut näyttivät näin taantumassakin kokoavan yhteen yllättävän ison joukon sekä osallistujia että sijoittajista kilpailevia pankkeja ja muita palveluyrityksiä. Erotuin itse jälleen massasta olemalla keskimääräistä osallistujaa noin 30 vuotta nuorempi, mutta en antanut sen häiritä. Tapahtuma oli kuitenkin anniltaan erittäin laadukas ja toi paljon uusia näkökulmia minullekin.

Messujen yksi mielenkiintoisimmista tapahtumista oli analyytikkopaneeli, jossa eQ Pankin, Sofia Pankin, Ålandsbankenin ja Pohjola Pankin analyytikot kertoivat näkemyksiään talouden ja pörssin tulevaisuudesta. Erityisen positiivista oli tällä kertaa se, että analyytikot uskalsivat laittaa itsensä likoon antamalla hyvinkin tarkkoja näkemyksiään eri toimialoista.

Pankki- ja rahoitussektori

Pankki- ja rahoitussektorista paikalla oli puhumassa analyytikko Paavo Ahonen (Sofia Pankki). Erityisesti pankkisektorin haasteena on tällä hetkellä kasvavat luottotappiot, jotka ovat suomalaisten lainojen kohdalla 1-2 % luottokannasta. Ahosen ennusteiden mukaan ensi vuonna tullaan Suomessa näkemään vielä pahempia lukuja, mutta mitään räjähdystä ei ole kuitenkaan tiedossa. Tilanne on toinen Baltiassa, jossa luottotappiot ovat noin 8 % luottokannasta. Suomessa toimivat pankit ovat kuitenkin osanneet pysyä poissa Baltian alueelta, mutta monet ruotsalaiset pankit ovat Baltian vuoksi liemessä.

Keväällä pankkien osakkeisiin hinnoiteltiin valtavia luottotappioita. Lisäksi epävarmuutta toi oman pääoman riittäminen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Nordea ja Pohjola vahvistivatkin sen vuoksi pääomiansa osakeanneilla. Nyt tästä epävarmuudesta on päästy yli, joten pankkien kurssinousu keväästä on ollut perusteltua.

Myös kiinteistösijoitusyhtiöt kuuluvat tähän sektoriin. Tällä hetkellä erityisesti toimistotilojen vajaakäyttö kasvaa ja sen odotetaan kasvavan myös vielä ensi vuonna. Rahoitusmarkkinoiden tasaantuminen on kuitenkin vähentänyt kiinteistöjen riskiä ja kasvuakin odotetaan vuonna 2011.

Sektorin osakkeista Ahonen itse suositteli ostamaan Sampoa ja Cityconia. Sampon vakuutusliiketoiminta tekee hyvää tulosta taantumassakin ja Sammon suuri Nordea-omistuskin nähdään positiivisena. Cityconin puolesta taas puhui vahva keskittyminen kauppakeskuksiin, eikä niinkään toimistotiloihin, jossa ongelmat ovat suuremmat.

IT

IT-sektorista paikalla oli luennoimassa analyytikko Matti Riikonen (Ålandsbanken). Ratkaisevana menestystekijänä tässä taantumassa hän piti yrityksen arvolupausta. Sellaiset IT-yritykset, jotka pystyvät tuomaan nopeita kustannussäästöjä pienellä investoinnilla, ovat nyt vahvoilla. Riikonen suositteli tässä valossa etenkin Baswarea, jonka ohjelmistot tuovat asiakkaalle säästöjä.

IT-palvelusektori ei muuten ole tällä hetkellä erityisen houkutteleva. Ennusteiden mukaan vuoden 2008 tasolle palataan vasta vuonna 2012. Suomalaisista ongelmissa olevista yrityksistä Riikonen nosti esiin Tiedon, joka vielä tällä hetkellä menestyy suhteellisen hyvin. Riikonen piti kuitenkin Tietoa liian suurena kannattaville niche-markkinoille ja liian pienenä kilpailemaan globaaleilla markkinoilla intialaisia ohjelmistojättejä vastaan. Tieto on siis väliinputoaja, jota hän kehoitti välttämään.

Sijoitusstrategia tässä tilanteessa?

Analyytikko Jussi Hyöty (Pohjola Pankki) päätti paneelin kertomalla näkemyksiään siitä, mikä sijoitusstrategia nyt on yleisesti ottaen paras. Hyöty nosti esiin muutaman keskeisen indikaattorin. Eri maiden ostopäällikköindeksi on toipunut nopeasti ja nyt ollaan jo finanssikriisiä edeltävällä tasolla. Tämä tarkoittaa, että tuotanto on jälleen vauhdittumassa. Lisäksi elvytyksen ansiosta velkamarkkinat ovat toipuneet todella nopeasti ja viime aikoina nähtyä osakkeiden kurssinousua hän pitikin tästä johtuvana likviditeettirallina.

Hyöty arvioi, että tällä hetkellä tasapainoillaan kestävän kasvun ja kuplan välillä. Voi olla, että elvytys on mennyt liian pitkäksi. Valtioilla ei kuitenkaan ole välttämättä uskallusta lopettaa elvytystä, jolloin tänä vuonna voi syntyä vielä kupla. Se tarkoittaisi, että vuonna 2010 koettaisiin jälleen jonkinasteinen osakekurssien romahdus ja kestävälle pohjalle palattaisiin vuonna 2011.

Hyöty itse suosittelee ylipainottamaan defensiivisiä osakkeita, kuten Sampoa, Orionia ja TeliaSoneraa. Defensiivisiä osakkeita hän piti suhteellisen riskittöminä, vaikka raju elvytys olisikin nyt muuten synnyttämässä uutta kuplaa.

 

Kaiken kaikkiaan analyytikkopaneelissa tuli paljon mielenkiintoisia näkemyksiä, joista osassa olen täysin samaa mieltä ja osassa taas en. Yleiskonsensus kuitenkin tuntui olevan, että taantumasta ollaan pääsemässä yli. Tämän puolesta puhui myös messujen osallistujamäärä, joka oli varmasti samalla tasolla kuin nousukauden aikana.

Kommentit