TeliaSonera - Vahva osta

Ihmisten välinen kommunikointi on unen, ravinnon ja lisääntymisen ohella yksi ihmiskunnan perustarpeista. Siksi myös minä haluan olla mukana tekemässä rahaa tämän tarpeen toteuttajana. Helsingin pörssistä sijoittajalle löytyy kaksi tietoliikennepalveluja kuluttajille tarjoavaa yritystä: TeliaSonera ja Elisa. Näistä TeliaSonera on oma valintani.

TeliaSonera vs. Elisa

Tietoliikennepalveluissa koko on valttia. TeliaSoneran vuosiliikevaihto oli viime vuonna 10,4 miljardia euroa, kun Elisan liikevaihto jäi vaivaiseen 1,6 miljardiin. Suurempi koko mahdollistaa esimerkiksi suuremmat tuotekehitys- ja markkinointipanostukset ja tätä kautta vahvemman tuotevalikoiman ja brändin, jotka ovat avaintekijöitä matkapuhelin- ja laajakaistapalveluissa. Kokoa vertailtaessa täytyy tosin huomioida, että TeliaSonera toimii Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä ja Turkissa, kun Elisalla on toimintaa ainoastaan Suomessa ja VirossaTeliaSonera on oikea valinta myös puhtaasti liikevaihtokehitystä vertailtaessa. Kuten yllä olevasta taulukosta nähdään, TeliaSoneran liikevaihtokehitys on viimeisen viiden vuoden ajan ollut selkeästi parempaa ja vakaampaa kuin Elisan, jonka kehitys on junnannut paikallaan ja kahtena vuonna jopa laskenut. Tämä todistaa, että TeliaSoneralla jotain tehdään siis oikein.

Liikevaihto (M€)
20072006200520042003
TeliaSonera10 415,759 839,949 443,729 076,989 009,64
Elisa1 568,401 518,401 337,301 356,001 538,19
Liikevaihdon kasvu     
TeliaSonera5,85 %4,20 %4,04 %0,75 %-
Elisa3,29 %13,54 %-1,38 %-11,84 %-
Tulos (M€)     
TeliaSonera2 013,761 914,071 458,561 649,51981,15
Elisa200,80167,80102,20141,7027,70
Tulos/Liikevaihto     
TeliaSonera19,33 %19,45 %15,44 %18,17 %10,89 %
Elisa12,80 %11,05 %7,64 %10,45 %1,80 %

 

TeliaSoneran organisaatio toimii myös selvästi tehokkaammin. Liikevaihdon suuruudella ei ole omistajalle juuri mitään väliä, jos tulosta ei synny. TeliaSoneralla viime vuoden tulos suhteessa liikevaihtoon oli erinomaiset 19,33 %. Elisalla jäätiin 12,8 %:iin. TeliaSoneralla tämä suhdeluku on myös säilynyt erinomaisena koko viiden vuoden tarkastelujakson toisin kuin Elisalla, jonka tulos/liikevaihto-suhdeluku oli huonoimmillaan säälittävät 1,8 %. TeliaSonera on siis selvästi voittajien juna, jonka mukaan myös minä olen tässä kuussa hypännyt.

Kaiken edellä mainitun lisäksi TeliaSonera on tällä hetkellä suorastaan halpa osake ja jopa halvempi kuin kilpakumppani Elisa. Tiedän, että ”halpa” on terminä halventava ja olisi parempi käyttää poliittisesti korrektia sanaa ”edullinen”. (Opin tämän muistaakseni vaatemyyjältä, eli älä siis koskaan sano varsinkaan alennuksessa olevaa merkkivaatetta halvaksi.) Kaikesta huolimatta sanon kuitenkin suoraan, että TeliaSonera on halpa. Viimeisellä 4,49 € kurssilla TeliaSoneran P/E-luku on 9,9 ja osinkotuottoa irtoaa viime kevään 0,43 € osingon mukaan 9,6 % ja näillä näkymin osinko ei ainakaan laske. Alla olevassa taulukossa on vielä esitetty osakekohtaisia lukuja viime vuosilta.

Tulos/osake (€)
20072006200520042003
TeliaSonera0,450,430,320,350,21
Elisa1,261,010,711,030,20
Tuloskauden osinko/osake (€)     
TeliaSonera0,430,680,380,130,11
Elisa1,802,500,700,800,00

 

Tulevaisuudennäkymät

Seuraavaksi on aika suunnata katseet tulevaisuuteen. Ihmisten kommunikointitarve ei lopu koskaan – ainoastaan teknologiat muuttuvat. TeliaSoneran suuren organisaation turvin yrityksellä on hyvät mahdollisuudet pysyä kehityksen kärjessä myös tulevina vuosina.

Telian ja Soneran fuusion myötä syntyneellä jätillä on johtava asema Pohjoismaissa ja Baltiassa ja tätä asemaa kilpailijoiden on vaikea horjuttaa, ellei toimintakentässä tapahdu merkittäviä muutoksia. Kasvua TeliaSonera hakee erityisesti idästä Euraasian markkinoilta (esim. Venäjä, Turkki, Uzbekistan, Tadžikistan ja Afganistan). Näissä kasvavissa maissa on riskinsä, mutta myös onnistumiset tulevat olemaan palkitsevia.

Pääomarakenne TeliaSoneralla on hyvä. Omavaraisuusaste on suhteellisen korkea (n. 60 %), joten noussut korkotaso ei vaikuta tuloksentekokykyyn radikaalisti. Tulevat investoinnit ja yritysostot pystytään rahoittamaan haluttaessa hyvin myös tulosrahoituksella.

Omistajarakenne on itselleni ainoa tekijä, joka vaikuttaa TeliaSoneran houkuttelevuuteen negatiivisesti. Ruotsin valtio omistaa yrityksestä edelleen 37,3 % ja Suomen valtiolla on 13,7 % osuus. Valtio-omistajuus mielletään usein jäykäksi ja sitä se on historiassa varmasti ollutkin. Nähdäkseni valtioiden vahva omistus ei kuitenkaan ole vaikuttanut TeliaSoneran suoriutumiseen erityisen negatiivisesti, mutta markkinat tuntuvan aina vierastavan tällaisia sosialismin muistoja. Ruotsin valtio on onneksi viime vuosina vähentänyt omistustaan huomattavasti, mikä on markkinoille positiivinen signaali.

TeliaSoneran kanssa elettiin alkukesästä mielenkiintoisia aikoja, kun toinen eurooppalainen tietoliikennejätti, France Telecom, teki TeliaSonerasta julkisen ostotarjouksen. Liikevaihdoltaan France Telecom on noin viisi kertaa TeliaSoneran kokoinen. France Telecom tarjosi TeliaSoneran osakkeesta 6,75 €, mikä on aika tarkalleen 50 % nykyistä kurssia korkeampi. Tarjous ei kuitenkaan mennyt läpi, mikä osoittaa, että myös TeliaSoneran johto uskoo vahvasti yrityksen tulevaisuuteen itsenäisenä toimijana. FT:n tarjouksen peruuntumisen jälkeen TeliaSoneran kurssi otti rankkaa takapakkia ja juuri tämä lähetti minulle vahvan ostosignaalin.

Uskon, että France Telecomin yksi motiivi ostoyritykseen oli puhdas pelko. TeliaSonera on France Telecomiin verrattuna vielä pieni kilpailija, mutta jos TeliaSoneran euraasianvalloitus onnistuu, jättiläisen poikasesta kasvaa äkkiä todellinen jättiläinen.

Haasteita ja uhkiakin tulevaisuudessa on. Entä, jos muutaman vuoden takainen operaattoreiden polkumyynti tulee jälleen muotiin? Entä, jos kehittyvät markkinat osoittautuvatkin turskaksi? Entä, jos erehdytään taas ostamaan miljardeilla jotain Saksan maaperän päällä leijailevan kaasun kaltaista? Näitä uhkia voi tietysti keksiä paljon lisää. Osa voi toteutua, osa on turhaa pelkäämistä. Tällä hetkellä näkymät ovat kuitenkin mielestäni hyvät.

TeliaSonera on halpa!

Jos vielä epäröit valintaa, niin huomaa, että TeliaSonera on tällä hetkellä halpa! P/E-luku on viime vuoden tuloksella alle 10. Osinkotuottoa irtoaa arviolta yli 9 %. Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Ihmisten kommunikointitarve ei lopu koskaan. TeliaSonera on siis vahva osta!

Kommentit