Talvivaara käynnistelee lupaavaa koneistoaan

Lontoon ja Helsingin pörsseissä listattu Talvivaaran Kaivososakeyhtiö elää mielenkiintoisia aikoja. Talvivaaran kaivoksen ensimmäiset nikkelierät toimitettiin asiakkaille tämän vuoden alussa ja tuotanto on parhaillaan pääsemässä kunnon vauhtiin. Odotukset ovat suuret, mikä näkyy myös osakekurssissa, joka on noussut vuodessa yli 40 prosenttia. Suurin kysymys kuitenkin on, että onko Talvivaara edelleen houkutteleva kohde piensijoittajalle.

Kirjoitin Talvivaarasta viimeksi keväällä 2009, kun Talvivaara oli juuri listautunut Helsingin pörssiin. Siinä vaiheessa yhtiö oli vasta avaamassa kaivostaan, joten ilmassa oli paljon kysymysmerkkejä. Osakkeen markkina-arvo oli tuolloin 3,39 euroa, mitä pidin itse silloin todella edullisena. Silloisten ennusteiden perusteella arvioin tuolloin osakkeen todellisen arvon olevan noin 7 euron tuntumassa. Ainakin kurssikehityksen perusteella olin oikeilla jäljillä, sillä kirjoitushetkellä yhden osakkeen hinta on markkinoilla 6,30 euroa.

Talvivaaran osakekurssin kehittyminen edellisestä blogimerkinnästäni (21.5.2009) lähtien.
Talvivaaran osakekurssin kehittyminen edellisestä blogimerkinnästäni (21.5.2009) lähtien.

Viime kerralla tekemäni tulosennusteet eivät osuneet aivan yhtä hyvin kohdalleen. Suurin syy tähän on siinä, ettei Talvivaara onnistunut saamaan tuotantoaan vauhtiin aivan yhtä nopeasti kuin odotin. Vielä juuri päättyneellä kolmannella vuosineljännekselläkin nikkelin tuotantomäärä oli vain noin 40 % alkuperäisestä tuotantotavoitteesta.

Vaikka tuotantotavoitteisiin ei ole vielä päästy, on Talvivaaran tilanne kuitenkin erittäin lupaava. Yhtiön johto on ilmoittanut, että alkuperäinen 30 000 nikkelitonnin vuosituotantovauhti saavutetaan vielä tämän vuoden puolella. Osakkeenomistajan saa entistäkin leveämpään hymyyn tieto siitä, että johto on nostanut tuotantotavoitettaan ja tavoittelee nyt jo 50 000 nikkelitonnin vuosituotantovauhtia vuoteen 2012 mennessä. Edellisessä osavuosikatsauksessa kerrotaan myös ohimennen tutkimuksista, joilla tavoitellaan tuotannon tehostamista vielä vuoden 2012 tavoitettakin paremmaksi.

Talvivaaran kaivoksen toteutunut nikkelituotantovauhti ja lähivuosien tavoite.
Talvivaaran kaivoksen toteutunut nikkelituotantovauhti ja lähivuosien tavoite.

Talvivaara on ennen kaikkea nikkelin tuottaja, sillä noin 80 % liikevaihdosta tulee nikkelin myynnistä. Nikkelin lisäksi yhtiö tuottaa sinkkiä ja pieniä määriä myös kobolttia, mutta näiden merkitys liiketoiminnalle ei ole niin merkittävä.

Viimeksi päättyneellä kolmannella vuosineljänneksellä Talvivaara teki ensimmäistä kertaa positiivisen tuloksen ja osakekohtaista tuloste kertyi 0,08 euroa. Kuluvan vuoden osakekohtainen tulos tulee arvioni mukaan olemaan noin 0,10 eurossa, sillä alkuvuoden Talvivaara teki tuotanto-ongelmien takia tappiota. Viime vuoden blogimerkinnässä arvioin Talvivaaran yltävän tänä vuonna noin 0,50 euron osakekohtaiseen tulokseen, joka ei luonnollisestikaan tule toteutumaan kaivoksen odotettua hitaamman käynnistyksen vuoksi. Olenkin päivittänyt ennusteitani vastaamaan nykytilannetta. Mikäli alun perin tavoiteltuun tuotantovauhtiin päästään vielä tämän vuoden puolella, arvioin Talvivaaran tekevän ensi vuonna noin 0,75 euron osakekohtaisen tuloksen ja vuonna 2012 lähes euron osakekohtaisen tuloksen.

Ennuste talvivaaran osakekohtaisesta tuloksesta vuosina 2010-2012.
Ennuste talvivaaran osakekohtaisesta tuloksesta vuosina 2010-2012.

Yllä oleviin ennusteisiin tulee luonnollisesti suhtautua varauksella. Kaivosyhtiön tulokseen vaikuttaa oman tuotannon onnistumisen lisäksi myös metallien markkinahinnat, jotka heittelevät joskus rajustikin. Yllä olevissa arvioissa nikkelin ja sinkin markkinahintojen on arvioitu pysyvän vakaana seuraavat kaksi vuotta (mikä on luonnollisesti erittäin epätodennäköistä). Metallien hintojen noustessa ja laskiessa myös Talvivaaran liikevaihto muuttuu suunnilleen samassa suhteessa. Talvivaaran osake onkin lähes verrattavissa sinkki- ja kuparijohdannaisiin.

Onnittelen niitä, jotka ostivat osaketta jo edellisen blogimerkintäni aikaan, sillä Talvivaaran osakekurssi on noussut sen jälkeen lähes 90 %. Mikäli yllä olevat ennusteet toteutuvat, Talvivaara on edelleen erittäin houkutteleva sijoitus. Vuoden 2011 tulosennusteella osakkeen P/E-luku on 8,4 ja tulostuotto 11,9 %. Vuoden 2012 tulosennusteella P/E-luku on 6,3 ja tulostuotto 15,8 %. Nuorten yhtiöiden toiminnalla on tapana myös luonnostaan tehostua iän karttuessa, joten tulevaisuudessa luvut voivat näyttää tätäkin paremmalta. Etenkin pitkäaikaiselle sijoittajalle Talvivaara on siis erittäin hyvä ostokohde, jossa on vielä paljon toteutumatonta potentiaalia.

Kommentit