Sosiaalinen media - IT-kuplan toinen tuleminen

Arvostuskuplaa on hyvin vaikea nähdä silloin, kun kuplaa ollaan vasta puhaltamassa. Minullakin kesti pitkään ennen kuin asia kävi ensimmäistä kertaa edes mielessäni ja vielä pidempään ennen kuin uskalsin sanoa tämän ääneen. Päivä päivältä olen kuitenkin yhä vahvemmin sitä mieltä, että sosiaalisten medioiden ympärille Facebook mukaan luettuna on rakentunut valtava kupla, jota voidaan pitää jopa IT-kuplan toisena tulemisena.

Itse asiassa sosiaalisten medioiden kohdalla on kyseessä mielestäni kaksikin eri kuplaa. Ensinnäkin kyse on perinteisestä arvostuskuplasta, jossa suosittujen sosiaalisten medioiden arvo on mielestäni arvioitu epärealistisen korkealle. Toisekseen kyse on myös epärealistisista odotuksista, sillä monet yritykset kohdistavat sosiaaliseen mediaan valtavia odotuksia ikään kuin se tulisi muuttamaan täysin koko liiketoimintaympäristön.

Paras esimerkki yliarvostetusta sosiaalisesta mediasta on luonnollisesti maailman suurin yhteisöpalvelu Facebook. Tammikuun alussa investointipankki Goldman Sachs ja venäläinen Digital Sky Technologies ilmoittivat sijoittavansa Facebookiin 500 miljoonaa dollaria, jota vastaan he saavat 1 % yhtiön osakkeista. Tämän kaupan perusteella Facebookin tämän hetkinen markkina-arvo on 50 miljardia dollaria. Osa asiantuntijoista lisäksi odottaa Facebookin arvon nousevan vielä lähivuosina jopa 200 miljardiin dollariin.

Ulkopuolisen on tällä hetkellä vaikea määrittää Facebookin arvoa, koska yhtiö on vielä yksityinen ja sen taloudellisesta suoriutumisesta on annettu tietoja julkisuuteen melko vähän. Viime vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana Facebookin kuitenkin kerrottiin tehneen 1,2 miljardin dollarin liikevaihdon ja 355 miljoonan dollarin tuloksen. Annualisoituna Facebookin vuosittainen liikevaihto olisi siis tällä hetkellä noin 1,4 miljardia dollaria ja tulos 430 miljoonaa dollaria.

Hälytyskellojen pitäisi soida viimeistään nyt, sillä 50 miljardin dollarin arvostuksella Facebookin P/E-luvuksi saadaan noin 115, eli tulostuotto on nykyisellä tuloksella noin 0,9 %. Mielenkiintoisia tunnuslukuja saadaan myös vertailemalla taloudellisia tietoja Facebookin käyttäjämäärään, joka on tällä hetkellä noin 500 miljoonaa. Yksittäinen käyttäjä tuottaa tällä hetkellä Facebookille tulosta vuodessa noin 0,86 dollaria. Yhden käyttäjän arvoksi taas on arvonmäärityksessä arvioitu noin 100 dollaria. Luvussa on mielestäni yksi nolla liikaa.

Jotta Facebook todella olisi 50 miljardin arvoinen, täytyisi yhteisöpalvelun käyttäjämäärän vielä moninkertaistua tai yhtiön olisi keksittävä uusi ansaintamalli, jolla käyttäjäkohtaista tulosta saataisiin nostettua huomattavasti nykyisestä. Näissä molemmissa tavoitteissa on kuitenkin suuria haasteita. Facebookilla on jo noin 500 miljoonaa käyttäjää. Koko maailmassa on tällä hetkellä noin 2 miljardia internet-käyttäjää, joista vähintään neljäsosa asuu maassa, jossa Facebookin käyttö on estetty. Facebookin mahdollisuudet kasvattaa käyttäjämääräänsä ovat siis jo varsin rajalliset. Facebookin yliarvostus johtuneekin nimenomaan siitä, että yhtiön odotetaan keksivän täysin uuden tavan tehdä rahaa käyttäjillään. Jos tällainen tapa joskus keksitäänkin, on haasteena edelleen se, miten käyttäjät ottavat uudistuksen vastaan.

Facebookin asema vaikuttaa tällä hetkellä vankumattomalta ja kiistatta sen markkina-asema onkin ylivoimainen. Erityisesti netissä asiat kuitenkin muuttuvat nopeasti. Tälläkin hetkellä kilpailua käyttäjistä käyvät Twitter, LinkedIn ja muut sosiaaliset mediat, joita kuolee ja syntyy päivittäin. Käyttäjät ovat nopeita liikkeissään ja valta-asema on vaihtunut jo monesti. Ennen Facebookia se oli MySpacella ja edellisen IT-kuplan aikoihin suosiossa oli Tripod, jota enää moni ei edes muista. Facebookin arvonmääritys on kuitenkin tehty ikään kuin palvelu olisi ainoa tapa pitää yhteyttä muihin tästä hetkestä ikuisuuteen.

Huomioni keskittyi nyt aika paljon Facebookiin, mutta sosiaalisen median ympärillä vaikuttaisi olevan laajempikin kupla, johon liittyy erityisesti monen yrityksen suuret odotukset sosiaalisia medioita kohtaan. Lähes jokainen mainostoimisto on nykyään sosiaalisen median asiantuntija ja jopa monet perinteiset yritykset ottavat suoraan omille palkkalistoilleen sosiaalisen median strategisteja. Teoriassa sosiaalinen media tarjoaakin erinomaisen ja kustannustehokkaan tavan lisätä yritysten ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole aivan niin yksinkertaista.

Lopulta ihmiset kuitenkin haluavat sosiaalisten medioiden kautta pitää yhteyttä ystäviinsä, eivätkä kaikkiin niihin yrityksiin, joissa sattuvat asioimaan. Olemalla ensimmäisten joukossa, yritys saattoi hetken aikaa hyötyä läsnäolostaan sosiaalisessa mediassa, sillä myös kuluttajat olivat uutuuden viehätyksen ansiosta erittäin vastaanottavaisia. Nykyään ihmisten huomiosta kamppailee kuitenkin yhä useampi yritys, minkä seurauksena syntyy ennemminkin vastareaktio, jossa käyttäjä ottaa etäisyyttä kaikkiin yrityksiin sosiaalisissa medioissa. Ihmisellä on kuitenkin vain rajattu määrä resursseja. Sama pätee myös yrityksiin. Jos sosiaalisen median avulla ei synny viivan alle tulosta, ei siihen kannata tuhlata resursseja.

Voi olla, että sosiaalisen median kupla jatkaa vielä kasvamistaan ja myös Facebook listautuu ensi vuonna pörssiin viisi kertaa nykyistä kalliimpana. On myös mahdollista, että olen itse erittäin väärässä, eikä mitään kuplaa ole edes päässyt syntymään ja sosiaalinen media todella muuttaa kaikkien yritysten liiketoimintaympäristön. Uskon kyllä, että sosiaaliset mediat ovat tulleet jäädäkseen ja näen ne yhtenä työkaluna muiden joukossa. Ainakaan itse en kuitenkaan niihin tällä hetkellä rahojani sijoittaisi. Monet merkit kuitenkin lopulta viittaavat siihen, että IT-kupla on todella tehnyt toisen tulemisen.

PS. Tiedän kyllä, että on ironista kirjoittaa aiheesta blogissa, joka on myös sosiaalinen media.

Kommentit