Pankkikriisi on täällä - taas

Saamme parhaillaan todistaa tapahtumia, jotka ovat kuin vuoden 2008 finanssikriisin uusinta. Tähän viikonloppuun saakka Euroopan velkakriisi ja siihen liittyvät pelastuspaketit olivat useimmille meistä lähes abstrakti käsite. Nyt kriisi on kuitenkin realisoitumassa, kun ensimmäinen iso eurooppalainen pankki on menossa nurin.

5,3 miljardin euron liikevaihtoa tekevä ja 35 000 henkeä työllistävä belgialais-ranskalainen Dexia-pankki on ajautunut likviditeettikriisiin. Jo huhti-kesäkuussa Dexia teki Kreikan lainoista aiheutuneiden alaskirjausten seurauksena 4 miljardin euron tappion. Tämä ei vielä kaatanut pankkia, mutta Kreikan tilanteen yhä vain huonontuessa, myös uusia alaskirjauksia on odotettavissa. Tällä viikolla sijoittajien usko pankkiin lopulta hiipui lähes täysin ja sen osake romahti pörssissä. Tämä on johtanut luonnollisesti myös siihen, että Dexia ei saa enää itsekään markkinoilta lainaa, jolloin likviditeettikonkurssi on väistämätön.

On vaikea arvioida, miten markkinat tulevat lähiviikkojen aikana reagoimaan uutiseen. Toisaalta markkinat ovat kyllä osanneet ennakoida tätä, eli aivan puskan takaa uutinen ei tule. Eurokriisin realisoituminen ensimmäisen pankkiuhrin muodossa voi kuitenkin olla psykologisesti hyvin negatiivinen uutinen. Pahimmassa tilanteessa pankkien välille syntyy vuoden 2008 kaltainen epäluottamus, mikä johtaa rahoitusmarkkinoiden lamaantumiseen. Se taas johtaisi yhä useampien yritysten likviditeettiongelmiin. Tässä tilanteessa vaarassa eivät olisi enää ainoastaan pankit, vaan myös velkaantuneet yritykset.

Eurokriisi on nyt toden teolla leviämässä Kreikasta muualle Eurooppaan. Tilannehan ei ole sinänsä mikään yllätys ja olen itse viime keväästä asti siirtänyt varallisuuttani pois Euroopasta. Viime kuussakin kehotin suojautumaan eurokriisiä vastaan, koska kukaan ei tiedä, miten tilanne lopulta päättyy. Tällaisina aikoina sijoittamisen luonne muuttuu merkittävästi ja oman varallisuuden turvaaminen nousee yhä suurempaan rooliin. Toki kriiseissä avautuu myös hyviä sijoitusmahdollisuuksia, joten nyt on jälleen syytä pitää silmät auki entistäkin paremmin.

Kommentit