Neste Oilin uusiutuvien polttoaineiden tuotanto lähdössä kovaan vauhtiin

Neste Oililla eletään tällä hetkellä mielenkiintosia aikoja. Yhtiön strategiana on ollut hakea kasvua uusiutuvista polttoaineista, minkä osalta suuret investointipäätökset on tehty jo vuosia sitten. Nyt strategia on parhaillaan kriittisessä toteutusvaiheessa, kun Neste Oilin uusiutuvan NExBTL-dieselin tuotantolaitokset ovat käynnistyneet ja tuotantoa ajetaan ylös vauhdilla.

Neste Oilin NExBTL-tuotanto käynnistyi pienessä mittakaavassa jo kesällä 2007, kun Porvooseen avattiin ensimmäinen tuotantolinja 170 000 tonnin vuosittaisella kapasiteetilla. Vuonna 2009 Porvooseen avautui myös toinen NExBTL-tuotantolinja ja tällä hetkellä Porvoon kapasiteetti on 525 000 tonnia vuodessa. Ensimmäinen iso NExBTL-laitos avautui Singaporessa viime vuoden marraskuussa. Singaporen laitoksen kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa. Viime kesänä vastaavan kokoinen laitos avautui myös Rotterdamiin ja NExBTL:n kokonaistuotantokapasiteetti kasvoi peräti 2,1 miljoonaan tonniin vuodessa.

Neste Oilin investoinnit NExBTL-laitoksiin ovat olleet yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Tämä on valtavan kokoinen summa yhtiölle, jonka markkina-arvo on tällä hetkellä noin 2,1 miljardia euroa. NExBTL-strategia on ollut Neste Oilille iso riskiliike ja siihen on suhtauduttu markkinoilla kriittisesti. Tämä on näkynyt myös osakekurssissa. Juuri NExBTL-investointien takia Neste Oil on velkaantunut viime vuosina rajusti ja omavaraisuusaste on tällä hetkellä vain 36 %. Toisaalta suuret investoinnit ovat nyt takana ja tästä eteenpäin kassavirta on toivottavasti positiivinen.

NExBTL-tuotanto on edelleen suurilta osin käynnistysvaiheessa. Heinä-syyskuussa NExBTL:n todellinen tuotanto oli vasta noin 40 % maksimikapasiteetista. Tuotantomäärät tosin kasvavat vauhdilla. Kolmannella vuosineljänneksellä NExBTL-tuotanto kasvoi noin 80 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja myös kuluvalle vuosineljännekselle odotetaan noin 50 % kasvua tuotannossa. Tuotantolaitosten käyttöaste saadaan hyvälle tasolle kuitenkin vasta aikaisintaan ensi vuonna.

NExBTL:n tuotantomäärien kehittyminen vuosineljänneksittäin (tuhatta tonnia).
NExBTL:n tuotantomäärien kehittyminen vuosineljänneksittäin (tuhatta tonnia).

Käynnistysvaiheesta johtuen NExBTL on tällä hetkellä todella tappiollista liiketoimintaa. Heinä-syyskuussa Neste Oil teki uusiutuvissa polttoaineissa 290 miljoonan euron liikevaihdolla 81 miljoonan euron liiketappion. Toisaalta osa analyytikoista odotti vielä heikompaa tulosta, joten osakekurssi on ollut viime viikkoina nousussa. Myös loppuvuonna NExBTL-liiketoiminnan odotetaan olevan tappiollista, mutta mielenkiintoista on, mitä tapahtuu sen jälkeen. NExBTL:n jalostusomarginaali on kehittynyt viime aikoina positiivisesti, minkä ansiosta optimistisimmat voivat odottaa liiketoiminnan kääntyvät voitolliseksi jo ensi vuonna.

NExBTL-liiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton kehittyminen vuosineljänneksittäin (miljoonaa euroa).
NExBTL-liiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton kehittyminen vuosineljänneksittäin (miljoonaa euroa).

Tällä hetkellä NExBTL:n osuus Neste Oilin koko liikevaihdosta on noin 7 %, mutta tulevaisuudessa tämä osuus tulee luonnollisesti kasvamaan. NExBTL-investoinnit ovat kuitenkin olleet valtavan kokoluokan investointeja Neste Oilille ja ne ovat vaikuttaneet merkittävästi Neste Oilin osakekurssiin. Tähän saakka markkinat ovat ikävä kyllä suhtautuneet NExBTL-strategiaan epäilevästi, mikä on näkynyt voimakkaasti osakekurssissa. Vuoden 2008 alusta lähtien Neste Oilin osakekurssi on laskenut lähes 70 %. Osa tästä laskusta tosin menee yleisen markkinakehityksen piikkiin, mutta on selvää, että NExBTL:n  osuus kurssilaskusta on suuri. Samalla aikavälillä esimerkiksi Shellin osakekurssi on laskenut vain 15 %.

Neste Oilin osakekurssin kehitys.
Neste Oilin osakekurssin kehitys.

Markkinoiden reaktio on täysin oikeutettu, sillä NExBTL:ään liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Erityisesti raaka-aineen saatavuus ja hinta vaikuttavat merkittävästi NExBTL:n menestykseen tulevaisuudessa. Myös poliittisella ilmapiirillä on merkittävä vaikutus. EU on asettanut tavoitteekseen nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta liikenteessä merkittävästi vuoteen 2020 mennessä, mutta viime aikoina kasviperäisiä polttoaineita on myös kritisoitu.

On selvää, että pitkällä aikavälillä uusiutuvien polttoaineiden kysyntä kasvaa, koska öljyhuippu tullaan saavuttamaan jossain vaiheessa. Tästä näkökulmasta Neste Oil on erittäin hyvässä asemassa maailmanlaajuisesti, koska sen NExBTL-teknologia on yksi parhaista uusiutuvien polttoaineiden teknologioista tänä päivänä. Neste Oiliin liittyy tällä hetkellä paljon riskejä, mutta myös merkittäviä mahdollisuuksia, mikäli NExBTL-liiketoiminta osoittautuu kultakaivokseksi. Parhaimmassa skenaariossa Neste Oilin arvo voikin tulevina vuosina moninkertaistua. Huonoimmassa skenaariossa NExBTL-liiketoimintaa ei saada kannattavaksi ja 1,5 miljardin euron virheinvestoinnit jäävät osakkeenomistajien kärsittäväksi.

Kirjoittaja omistaa Neste Oilin osakkeita.

Kommentit