Neste Oil ja aikaansa edelläolon dilemma

Neste Oil ilahdutti tällä viikolla osakkeenomistajiaan kertomalla kehittäneensä teknologian, jolla pystytään valmistamaan jätteistä hiivojen ja homeiden avulla NExBTL-dieselin raaka-aineeksi sopivaa mikrobiöljyä. Tämä teknologia vahvistaa entisestään Neste Oilin asemaa tulevaisuuden polttoaineiden valmistajana. Neste Oilin ongelmana kuitenkin on juuri se, että se on tulevaisuuden polttoaineiden valmistaja. Työn hedelmistä päästään nauttimaan vasta tulevaisuudessa - jos silloinkaan.

Aikaansa edellä ei ole helppo olla ja Neste Oilin suurin riski onkin, että se on liian paljon aikaansa edellä. Neste Oilin strategia tähtää maailmaan, jossa raakaöljyn hinta nousee pilviin maapallon öljyvarojen huvetessa ja raakaöljylle on pakko löytää korvike. Varmaahan on, että jossain vaiheessa öljyhuippu on totta, mutta alan tutkijatkaan eivät ole yhtä mieltä siitä, milloin tämä tapahtuu. Osa uskoo, että öljyhuippu on jo saavutettu, kun osa taas uskoo, että öljyvarat riittävät vielä vuosikymmeniksi. Neste Oilin kannalta parasta tietysti olisi, jos öljyhuippu saavutettaisiin mahdollisimman pian.

Vaikka öljyhuipun saavuttamiseen menisikin vielä vuosikymmeniä, Neste Oilin etuna on sentään länsimaalaisten valtioiden positiivinen suhtautuminen uusiutuviin polttoaineisiin. Esimerkiksi Euroopan Unionin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä biopolttoaineiden osuus kaikista polttoaineista olisi vähintään 10 %.

NExBTL-diesel on ehdottomasti yksi Neste Oilin historian suurimmista läpimurroista, sillä kyseinen täysin bioperäinen polttoaine sopii sellaisenaan dieselmoottoreille. Nyt kun Neste Oil on vielä kehittänyt menetelmän, jolla NExBTL:ää voidaan valmistaa myös jätteistä, on yhtiö entistäkin vahvemmin yksi uusiutuvien polttoaineiden johtavista valmistajista koko maailmassa.

Valitettavasti uusiutuvat polttoaineet eivät kuitenkaan näy vielä viivan alla. Viime vuodet ovatkin olleet Neste Oilille haastavaa aikaa. Investoinnit Singaporen ja Rotterdamin NExBTL-laitoksiin ovat heikentäneet omavaraisuusastetta, joka on pudonnut muutamassa vuodessa noin 50 prosentin tasolta 36 prosenttiin. Yhtiön pääomarakenne on siis jo huolestuttavan velkainen, mikä on myös yksi syy heikkoon kurssikehitykseen. Lisäksi taantuma heikensi merkittävästi Neste Oilin perinteisen öljynjalostusliiketoiminnan kannattavuutta ja huonoimpina neljännesvuosina tulos on tipahtanut jopa pakkasen puolelle.

Neste Oilin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 2008/Q1 - 2010/Q2.
Neste Oilin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 2008/Q1 - 2010/Q2.

Neste Oilin osakekohtaisen tuloksen kehitys 2008/Q1 - 2010/Q2.
Neste Oilin osakekohtaisen tuloksen kehitys 2008/Q1 - 2010/Q2.

Neste Oilin omavaraisuusasteen kehittyminen 2008/Q1 - 2010/Q2.
Neste Oilin omavaraisuusasteen kehittyminen 2008/Q1 - 2010/Q2.

Luonnollisesti myös yhtiön osakekurssi on kärsinyt paljon, eikä Neste Oilin kurssi ei ole vieläkään lähtenyt toipumaan markkinoiden mukana. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että markkinat eivät usko Neste Oilin strategian toimivuuteen ainakaan vielä lähitulevaisuudessa.

Neste Oilin osakekurssin kehitys 1.1.2008 - 23.9.2010.
Neste Oilin osakekurssin kehitys 1.1.2008 - 23.9.2010.

Uskon, että Neste Oil on kuitenkin yksi lähitulevaisuuden potentiaalisista huippunousijoista Helsingin pörssissä. Maailmantalouden elpyminen parantanee Neste Oilin perinteisen öljynjalostusliiketoiminnan kannattavuutta. Lisäksi lähikuukausina Neste Oilin uusi NExBTL-tehdas käynnistetään Singaporessa, jolloin yksi Neste Oilin historian suurimmista projekteista saadaan päätökseen. Etenkin jos mitään yllättäviä ongelmia ei ilmene, on tehtaan käynnistämisellä todennäköisesti positiivinen vaikutus Neste Oilin kurssiin. Tähän asti Singaporen tehdas on vain syönyt rahaa, mutta nyt se alkaa viimein myös tuottamaan sitä.

Neste Oilin viimeistä huhti-kesäkuun tulosta rasitti erityisesti Porvoon jalostamolla ollut yli kuukauden pituinen suunniteltu huoltoseisokki, minkä seurauksena tulos painuikin jälleen pakkaselle. Nyt myös tuo huolto on kuitenkin onnistuneesti takana, eikä vastaavia huoltoja pitäisi tulla yli viiteen vuoteen.

Neste Oilin tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta, mutta siitä huolimatta haluan itse olla siinä mukana. Yhtiö onkin ollut jo vuosia salkkuni suurin yksittäinen sijoitus. Jos Neste Oilin strategia toimii, yhtiöstä voi tulla tämän vuosikymmenen aikana maailman johtava uusiutuvien polttoaineiden valmistaja. Tulevaisuuden potentiaalin lisäksi Neste Oilin omistaminen on siis myös ympäristöteko.

Kommentit