Nalle suosittelee Nordeaa, mutta onko vielä sen aika?

Björn Wahlroos kertoi Kauppalehdessä muutama päivä sitten siirtyneensä osakemarkkinoilla jälleen ostopuolelle. Nalle nosti esille etenkin Nordean osakkeen, jonka arvoa hän pitää dramaattisesti aliarvostettuna. Vuoden alusta Nordean markkina-arvosta on hävinnyt reilu neljännes ja perusmittareita tarkastelemalla osake näyttääkin edulliselta. Mutta onko vielä aika laittaa rahat kiinni Nordeaan?

Nordea on yksi niistä pankeista, jotka selvisivät vuosien 2008-2009 finanssikriisin kunnialla, eivätkä ole olleet suuremmissa vaikeuksissa senkään jälkeen. Toki Nordeankin tulos kärsi myllerryksessä, mutta se on sentään ollut koko ajan vahvasti positiivinen. Vuosien 2006-2007 huippulukemiin on kuitenkin vielä matkaa.

Nordean osakekohtaisen tuloksen kehitys vuosina 2006-2011.
Nordean osakekohtaisen tuloksen kehitys vuosina 2006-2011.

Wahlroosin mielestä Nordea on tällä hetkellä dramaattisesti aliarvostettu. Osakekurssi on tullut alas vuoden alusta noin neljänneksen, vaikka yhtiön tulos on tämän vuoden aikana vain parantunut vuoden takaiseen verrattuna. Kyseessä on erikoinen yhtälö, joka johtuu tietysti siitä, että markkinat ennakoivat jo uutta lamaa. Wahlroosin Nordea-suosituksiin tulee muutenkin suhtautua lähtökohtaisesti epäilevästi, koska Nallella on oma lehmä pahasti ojassa. Wahlroos omistaa noin 2 % Sampo Oyj:n osakkeista ja toimii sen hallituksen puheenjohtajana. Sampo Oyj taas on ostanut aktiivisesti Nordean osakkeita ja omisti niistä elokuun lopussa jo noin 21,3 %. Nordean osakekurssin kehitys näkyy siis suoraan Sammon tuloksessa ja sitä kautta myös Wahlroosin varallisuudessa.

Nordean osakekurssin kehitys vuosina 2006-2011.
Nordean osakekurssin kehitys vuosina 2006-2011.

Nordean kohdalla mielenkiintoisia arvostusmittareita ovat P/E- ja P/B-luvut. P/E-luku kertoo osakkeen hinnan suhteessa osakekohtaiseen tulokseen ja P/B-luku kertoo osakkeen hinnan suhteessa osakekohtaiseen omaan pääomaan. Nordean P/E-luku oli vielä vuoden alussa lähes 14, mutta nyt sen lukema on jo alle 8. Tuloksen pysyessä samana, Nordean tulostuotto on siis 12,5 % vuodessa, mikä on useimmille sijoittajille varmasti enemmän kuin tarpeeksi. Toisaalta vuonna 2009 liukuva P/E-luku kävi noin 5 pinnassa.

Nordean P/E-luvun kehitys 12 kk liukuvalla tuloksella.

Myös P/B-luvulla mitattuna Nordean arvostus näyttää erittäin houkuttelevalta ja jopa dramaattisen aliarvostetulta. P/B-luku on tällä hetkellä 0,98, mikä tarkoittaa sitä, että Norden taseessa oleva euro on markkinoilla 0,98 euron arvoinen. Vielä vuonna 2007 P/B-luku pyöri kahden tuntumassa. Toisaalta vuoden 2009 synkimpinä hetkinä käytiin noin 0,60 lukemissa.

Nordean P/B-luvun kehitys.

Nordean alhainen arvostus johtuu luonnollisesti siitä, että markkinat ovat nyt hyvin epäluuloisia kaikkia pankkeja kohtaan. Edes pohjoismaalainen hyvää tulosta tekevä pankki ei tällä hetkellä herätä markkinoilla suurta luottamusta.

Entä onko Nordea sitten tällä hetkellä hyvä sijoitus? Nyt on varmasti oikea hetki ostaa Nordeaa, jos Euroopassa onnistutaan välttämään uusi taantuma. Jos taantuma iskee, niin Nordeakin varmasti jatkaa laskuaan vähintään vuoden 2009 arvostustasoille saakka ellei jopa alemmas.

Niin pitkään kuin Kreikan ja Euroopan tilanne ei ole lauennut, en sijoittaisi itse rahojani Nordeaan ainakaan nykyisellä arvostustasolla. Moni odottaa Euroopan nykyisen tilanteen kehittyvän vielä pahemmaksi kriisiksi kuin vuosien 2008-2009 finanssikriisi. Tähän suhteutettuna Nordea näyttää itse asiassa edelleen melko kalliilta, mikä tosin voi johtua juuri siitä, että Wahlroosin Sampo Oyj on ollut aktiivisesti ostopuolella. Ainakaan suurta nousurallia Nordean osakkeelle ei nykytilanteessa voi odottaa.

Pankkiosakkeisiin liittyy myös muita haasteita, joiden vuoksi olen itse pysynyt erossa pankkiosakkeista koko lyhyen sijoittajaurani ajan. Suurimpana haasteena on, että ulkopuolisen on todella vaikea päästä kiinni syvälle pankin liiketoimintaan ja erityisesti siihen, miten suuria yksittäiseen pankkiin liittyvät riskit ovat todellisuudessa. Voidaan sanoa, että pankkien liiketoiminnan menestys perustuu suurilta osin riskienhallintaan ja koska sen selvittäminen on ulkoa käsin todella vaikeaa, eivät pankkiosakkeet lähtökohtaisesti houkuttele.

Ulkopuolisen on todella vaikea arvioida esimerkiksi Nordean epäsuoria Kreikkaan liittyviä riskejä. Vaikka Nordealla itsellään ei olisi sitoumuksia suoraan Kreikkaan, voi niitä hyvinkin olla sellaisiin muihin eurooppalaisiin pankkeihin, jotka ovat tehneet sitoumuksia suoraan Kreikkaan. Jos yksi tällainen eurooppalainen pankki kaatuu, niin mikä olisi sen vaikutus Nordeaan? Tätä on lähes mahdoton arvioida.

Pysyn todennäköisesti itse ainakin siihen saakka erossa pankkiosakkeista, kunnes Kreikan tilanne on lauennut. Ennen sitä mikään pankkiosake ei juuri houkuttele, ellei se ole todella dramaattisesti aliarvostettu. Nordea ei sitä ainakaan vielä ole, mutta jäädään tarkkailemaan tilannetta.

Kommentit