Listaamattomissa yhtiöissä mielenkiintoisia mahdollisuuksia pitkäaikaiselle arvosijoittajalle

Pörssiosakkeet eivät ole ainoa vaihtoehto pienelläkään pääomalla liikkeellä olevalle sijoittajalle. Suomessa esimerkiksi Aalto Capital ylläpitää listaamattomien osakkeiden kauppapaikkaa, joka toimii pääpiirteittäin kuten perinteinen pörssi, eli kauppapaikalla yksityishenkilöt ja yritykset käyvät kauppaa osakkeilla. Aalto Capitalin kauppapaikalla on tällä hetkellä listattu 20 yhtiötä, joista otan tällä kertaa käsittelyyn mielestäni kolme mielenkiintoisinta.

Listaamattomien yhtiöiden kaupankäynnissä on pörssiyhtiöihin verrattuna muutamia oleellisia eroja, joista on hyvä olla tietoinen heti kättelyssä. Pörssissä osakkeita voi ostaa ja myydä ilman varainsiirtoveroa, mutta listaamattomien yhtiöiden kohdalla kaupan yhteydessä maksetaan kauppahinnasta 1,6 % varainsiirtovero. Ostaja ja myyjä maksavat varainsiirtoveron puoliksi, eli oston yhteydessä verottaja ottaa välistä 0,8 %. Lisäksi listaamattomien osakkeiden markkinapaikan kaupankäyntipalkkiot ovat huomattavasti suuremmat kuin pörssissä. Esimerkiksi Aalto Capitalin kauppapaikassa välityspalkkio on 2 % kauppahinnasta. Positiivisena ominaisuutena listaamattomien yhtiöiden osingot ovat tiettyjen ehtojen täyttyessä täysin verovapaita 90 000 euroon saakka, kun pörssiosakkeiden osingoista taas maksetaan veroa tällä hetkellä 19,8 %.

Edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi listaamattomiin yhtiöihin ei siis kannata edes harkita lähtevänsä lyhyellä sijoitushorisontilla. Pitkäaikaiselle arvosijoittajalle ne kuitenkin sopivat erinomaisesti ja useiden vuosien aikajänteellä sijoittavalle listaamattomat yhtiöt tulevat verohyödyt huomioiden jopa halvemmaksi kuin pörssiosakkeet. Seuraavaksi esittelenkin kolme mielenkiintoista listaamatonta yhtiötä, jotka ovat potentiaalisia kohteita pitkäaikaiselle sijoittajalle ja joihin sijoittamista itsekin parhaillaan harkitsen.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on virvoitusjuomia, oluita ja siidereitä valmistava yhtiö, jonka markkinointi perustuu pitkälti nostalgian ja paikallisuuden korostamiseen. Viime vuosina tämä yhtälö on toiminut erinomaisesti ja yhtiön tuotteet ovat vallanneet hyllytilaa marketeista. Viime vuonna yhtiö teki 18,9 miljoonan euron liikevaihdolla 2,3 miljoonan euron nettotuloksen. Vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto kasvoi 15,2 %, mutta tulos laski noin 11,5 %. Tänä vuonna kuitenkin ennakoidaan sekä liikevaihdon että tuloksen kohtalaista kasvua. Yhtiön markkina-arvo on nykykurssilla 33,3 miljoonaa euroa, eli osake on varsin maltillisesti arvostettu (osakekohtaiset tunnusluvut löydä lopusta). Yhtiö on myös säännöllinen osingon maksaja.

Osuuskunta KPY

Osuuskunta KPY on sijoitustoimintaa harjoittava osuuskunta, jolla on merkittäviä omistuksia muissa yhtiöissä. Osuuskunta KPY:n markkina-arvo on 117,1 miljoonaa euroa, mikä heijastaa sen omistamien sijoitusten arvoa. KPY:n merkittävin omistus on teleoperaattori DNA, jonka osakkeista se omistaa 10 %. Juuri tämä tekeekin Osuuskunta KPY:stä mielenkiintoisen sijoituskohteen, sillä DNA on yksi Suomen nopeiten kasvavista ja parhaiten kannattavista teleoperaattoreista. Lisäksi KPY omistaa 82,3 % tietotekniikkapalveluja tarjoavasta Enfo Oyj:stä ja 59 % sähkö- ja tietoliikenneverkkoja rakentavasta Voimatel Oy:stä. KPY:n omistuksessa on myös yksi toimistokiinteistö, joka sijaitsee Kuopion lentokentän vieressä.

Ekokem Oy

Ekokem Oy:n liiketoiminta jakautuu ongelma- ja teollisuusjätteiden käsittelyyn, pilaantuneen maaperän kunnostamiseen ja ympäristörakentamiseen sekä energiantuotantoon jätteistä. Viime vuonna yhtiö teki 109,4 miljoonan euron liikevaihdolla 12,5 miljoonan euron nettotuloksen. Vuoden takaiseen verrattuna liikevaihto kasvoi 16,0 % ja nettotulos peräti 199,5 %. Toimialan näkymät ovat kohtalaisen positiiviset ja Ekokem odottaa sekä liikevaihdon että tuloksen jatkavan kohtuullista kasvua.

Yhtiöiden osakekohtaiset tunnusluvut.
Yhtiöiden osakekohtaiset tunnusluvut.
 

Kommentit