KONE kasvaa Aasian mukana

Hissitoimittaja KONE on yksi Helsingin pörssin menestyneimmistä yhtiöistä, kun tarkastellaan viime vuosien kehitystä. Viidessä vuodessa yhtiön markkina-arvo on kasvanut kolmesta miljardista jo yli kahdeksaan miljardiin euroon. Taantuman yhtiö väisti palveluliiketoimintansa avulla. Nyt taas ollaan jälleen palattu vahvalle kasvu-uralle Aasian vetämänä.

 KONEen markkina-arvon kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.
KONEen markkina-arvon kehitys viimeisen viiden vuoden aikana.

Juuri päättyneellä kolmannella vuosineljänneksellä KONEen liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Uusia tilauksia saatiin 12,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja tilauskanta on tällä hetkellä lähes vuoden liikevaihdon suuruinen. Samalla KONE myös paransi lähitulevaisuuden näkymiään.

Kuten monen muunkin yrityksen kohdalla, myös KONEen kasvu tulee tällä Aasiasta. Vielä vuoden 2006 alussa Aasian ja Tyynenmeren osuus KONEen liikevaihdosta oli 12,5 prosenttia. Juuri päättyneellä vuosineljänneksellä Aasian ja Tyynenmeren osuus oli kasvanut jo 24,5 prosenttiin. Tänä vuonna Aasiasta on tullut KONEelle jo merkittävämpi markkina-alue kuin Amerikasta, jonka osuus KONEen liikevaihdosta oli enää 21,0 %.

KONEen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain.
KONEen liikevaihdon kehitys markkina-alueittain.

Vuodesta 2006 lähtien KONEen liikevaihto on kasvanut Aasiassa keskimäärin 24,1 prosenttia vuodessa. Amerikan vuosittainen kasvu on ollut 5,0 prosenttia ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 5,8 prosenttia. Nykyisen kasvuvauhdin jatkuessa Aasian ja Tyynenmeren alueesta tulee KONEen merkittävin markkina-alue vuoteen 2015 mennessä. Aasian potentiaalin huomioiden ei ole mitään syytä epäillä, etteikö tämä skenaario voisi toteutua.

Myös markkinat odottavat KONEen kasvun jatkuvan. KONEen viimeisen 12 kuukauden osakekohtainen tulos on 2,04 euroa. Kirjoitushetkellä osakkeen kurssi on 37,00 euroa, jota käyttämällä KONEen P/E-luvuksi saadaan 18,1. Osakkeen tulostuotto on 5,5 prosenttia ja osinkotuotto 3,5 prosenttia.

Markkinat suhtautuvat KONEeseen erittäin optimistisesti. Edellä esitettyjen lukujen valossa markkinat pitävät lähes varmana, että KONEen vahva kasvu Aasiassa jatkuu myös tulevina vuosina ja yhtiö säilyttää nykyisen asemansa muilla markkina-alueilla.

KONEen osakkeen nykyinen hinta on korkea, mutta perusteltu. Sijoituskohteena se ei minua kuitenkaan tällä hetkellä houkuta. Yhtiö on erinomainen ja sitä on johdettu hyvin koko 2000-luvun ajan, mutta markkinat ovat jo ladanneet yhtiöön kovat odotukset. Itse sijoitan ennemmin kohteisiin, joita markkinat eivät ole vielä löytäneet.

Kommentit