Jorma Ollilan intressiristiriita tienkäyttömaksua suunnittelevassa työryhmässä

Jorma Ollila on parhaillaan johtamassa liikenne- ja viestintäministeriön tienkäyttömaksuja suunnittelevaa työryhmää, jonka välituloksia esiteltiin viime viikolla. Työryhmä esittää, että kiinteät auto- ja ajoneuvoverot korvattaisiin kilometriperusteisella käyttömaksulla, jonka taso olisi 6,8 snt/km. Ajatuksena olisi korvata tällä verolla osittain tai kokonaan autoiluun nykyisin liittyvät verot. Verotus perustuisi autoihin asennettaviin satelliittiseurantajärjestelmiin, jolloin valtio verottaisi auton omistajaa toteutuneen käytön perusteella.

Ottamatta kantaa itse malliin, nostan esille seikan, joka medialta tuntuu jääneen huomaamatta. Jorma Ollilalla on nimittäin merkittävä intressiristiriita ja mielestäni voi sanoa, että hän on jäävi johtamaan uutta mallia suunnittelevaa työryhmää. Ehdotetussa mallissa on erityisesti kaksi mielenkiintoista seikkaa, joiden perusteella Ollilan jäävyyden voi kyseenalaistaa.

1) Ehdotettu malli edistää paljon kuluttavien autojen myyntiä

Tällä hetkellä ajoneuvovero maksetaan autoa ostettaessa ja veron määrään vaikuttaa ennen kaikkea auton kulutus ja hiilidioksidipäästöt. Nykyisellä verotuksella on pyritty edistämään pienipäästöisten autojen myyntiä, eli pienipäästöisten kauppakassiautojen vero on jopa kymmeniä tuhansia euroja pienempi kuin paljon kuluttavien katumaastureiden. Ollilan työryhmän esittämässä mallissa kaikkia autoja kohdeltaisiin neutraalisti, sillä verotus tapahtuisi ajettujen kilometrien perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että paljon kuluttavien autojen verotus muuttuisi aiempaa pienemmäksi, kun taas vähän kuluttavien autojen verotus nousisi.

Verotuksen muutos tekisi siis paljon kuluttavista autoista nykyistä houkuttelevimpia ostokohteita. Tässä yhteydessä on viimeistään syytä muistaa, että Ollila on Shellin hallituksen puheenjohtaja. Onkohan yhden maailman johtavimman öljy-yhtiön hallituksen puheenjohtajan intresseissä kehittää verotusta siihen suuntaan, että paljon kuluttavien autojen verotus laskee suhteessa vähän kuluttaviin? Suomi on tietysti markkina-alueena mitättömän pieni Shellin kannalta, mutta Suomi on kuitenkin veromallin uudistuksessa etunenässä liikkeellä ja voi näyttää osaltaan mallia myös muulle Euroopalle. Vähintään tästä näkökulmasta Shellillä on intressinsä vaikuttaa verotukseen myös tässä pienessä maassa ja mielestäni on varsin kyseenalaista, että työryhmää on johtamassa Shell-konsernin korkea-arvoisin henkilö!

2) Satelliittiseurantajärjestelmä olisi miljardiluokan investointi

Ehdotettu malli edellyttäisi, että kaikkiin autoon asennettaisiin satelliittiseurantalaitteet. Lisäksi valtion täytyisi investoida järjestelmään, johon nämä seurantalaitteet olisivat yhteydessä. Suomessa on tällä hetkellä noin 4,9 miljoonaa liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa. Jos yhden satelliittiseurantalaitteen hinta olisi esimerkiksi 150 euroa, tarkoittaisi tämä yli 700 miljoonan euron kokonaisinvestointia. Kun mukaan laskee myös miljoonia autoja seuraavan järjestelmän kehitys- ja ylläpitokulut, puhutaan helposti miljardiluokan investoinnista.

Miltähän yhtiöltä löytyisi osaamista tällaisen järjestelmän kehittämiseen? Miltä kuulostaa esimerkiksi Nokia, jonka yksi jäljelle jäävistä liiketoiminnoista on nimeltään HERE? Tilanne sattuu olemaan vieläpä niinkin hyvä, että vain noin kuukausi sitten Nokia julkisti uuden HERE Auto -kartta-, paikkatieto- ja navigointiratkaisun, jonka autonvalmistajat voivat integroida mukaan osaksi autojensa tietojärjestelmiä. Onkohan Nokialta tulossa pian myös jälkikäteen asennettava kaikkiin autoihin sopiva palikka, joka kommunikoi keskitetyn viranomaisjärjestelmän kanssa?

Jos Suomen valtio päättäisi investoida satelliittiseurantajärjestelmään, mikäpä olisikaan luontevampi kumppani kuin Nokia, joka on jo useamman vuoden investoinut autojen navigaatiojärjestelmien kehittämiseen.

Jorma Ollila ei tietystikään ole enää muutamaan vuoteen ollut Nokian palveluksessa, mutta voisin kuvitella, että vähintään henkisesti Ollilalla on edellen intressi ajatella myös Nokian etua. Ainakin jokin aika sitten Ollila oli edelleen myös Nokian osakkeenomistaja, mutta nykyistä tilannetta en tässä yhteydessä saanut tarkistettua.

Shell ja Nokia kiittävät

Tämän blogiartikkelin viesti taitaa olla jo selvä. Jos Ollilan työryhmän esittämä malli päätyy toteutettavaksi, voisin kuvitella, että ainakin Shell ja Nokia ovat tyytyväisiä. Isojen autojen verokohtelu kevenee, mikä Shellille sopii varmasti mainiosti. Nokia taas on varmasti mielellään luomassa uutta paikkatietoihin perustuvaa miljardibisnestä, kun älypuhelimet menivät jo.

Lopuksi haluan vielä huomauttaa, että en tässä blogitekstissä missään nimessä kritisoi kyseisiä yhtiöitä - olenhan itsekin Nokian osakkeenomistaja. En myöskään kritisoi ehdotettua veromallia - olenhan itsekin neutraalin verotuksen ja tasaveron kannattaja. Kritisoin ainoastaan sitä, että selvästi jäävi henkilö on johtamassa uuden veromallin suunnittelua.

Kommentit