Joko sinulla on henkilökohtainen strategia?

Avain menestykseen millä tahansa elämän osa-alueella on strategian tekeminen ja sen mukaan toimiminen. Lähes kaikilta yrityksiltä löytyy paperille kirjoitettu strategia, mutta vain harva ihminen menee niin pitkälle. Henkilökohtaisen elämänstrategian tekeminen on kuitenkin todistetusti kannattavaa. Asiaa on tutkittu esimerkiksi Harvardin yliopiston opiskelijoilla ja opiskelijat, jotka olivat kirjoittaneet tulevaisuuden tavoitteensa paperille, ovat menestyneet elämässä keskimäärin opiskelukavereitaan paremmin.

Itse kuulun yllättäen tähän vähemmistöryhmään, joka kirjoittaa tavoitteensa ylös ja ohjaa omaa toimintaansa sen perusteella. Henkilökohtainen strategiadokumentti on palvellut minua nyt jo yli vuoden päivät ja olen kokenut asian niin positiiviseksi, että haluan jakaa tämän myös teille hyvät lukijani.

Tässä esittelemäni malli on oman kehittelytyöni tulos. Toki siihen on vaikuttanut paljon aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja yritysmaailman strategiaopit. Näiden perusteella olen pyrkinyt luomaan helppokäyttöisen mallin, jota käyttämällä voit jokapäiväisten pienien päätösten avulla päästä lähemmäksi tavoitettasi.

Elämän eri osa-alueet

Strategiamallini kattaa tasa-arvoisesti kaikki elämän neljä keskeistä osa-aluetta:

  • Fyysinen ja henkinen terveys
  • Ihmissuhteet
  • Varallisuus
  • Työ/opiskelu

Strategiamallini kattaa kaikki elämän tärkeät osa-alueet, koska jotta yhdellä osa-alueella voi menestyä, täytyy myös muiden olla kunnossa. Voit esimerkiksi olla hetkellisesti varakas, vaikka terveytesi, ihmissuhteesi ja urasi olisivat kaaoksessa. Ennen pitkään varallisuutesi tulee kuitenkin kärsimään muiden osa-alueiden heikkoudesta. Voit myös olla fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, vaikka ihmissuhteet, varallisuus ja ura olisivat huonolla mallilla. Tällainen tilanne ei kuitenkaan ole kestävä ja lopulta myös terveytesi tulee kärsimään.

Strategian tekeminen tietylle elämän osa-alueelle ei ole ollenkaan harvinaista ja varmasti useimmat ovat tehneet sellaisen jossain vaiheessa. Esimerkiksi opiskelijoilla opintosuunnitelma on opiskelua ohjaava strategia ja kilpaurheilijoilla harjoitusohjelma tähtää erinomaiseen fyysiseen kuntoon. Kokonaisvaltainen kaikki osa-alueet kattava strategia on kuitenkin harvinainen, vaikka juuri sellaista tarvitaan erityisesti siinäkin tapauksessa, kun haluaa menestyä keskimääräistä paremmin vain tietyllä alueella.

Visio ja strategia

Jokaiselle elämän osa-alueelle määritetään oma visio ja strategia. Kuten edellä tuli ilmi, osa-alueet korreloivat vahvasti keskenään, joten eri osa-alueiden visiot ja strategiat tulisi olla keskenään yhdenmukaisia.

Visio

Visio tarkoittaa tulevaisuuden tavoitetilaa, johon haluat päästä. Yleensä se on yksinkertainen ja sen voi tiivistää yhteen tai kahteen lauseeseen. Siihen voi liittyä myös ajallinen tavoite, mutta se ei ole välttämätön. Esimerkiksi varallisuuden osalta visio voi olla näinkin yksinkertainen: ”Olen taloudellisesti riippumaton ja velaton sekä omistan arvokkaan asunnon vuoteen 2020 mennessä.”

Visio voi olla myös lähes epärealistinen, mutta se ei haittaa. Riittää, että se antaa oikean suunnan elämälle. Esimerkiksi monilla huippu-urheilijoilla on visiona voittaa jonain päivänä Olympialaiset. Kuitenkin vain pieni osa heistä tulee saavuttamaan tämän. Menestyminen ei edellytä vision saavuttamista.

Strategia

Strategiassa paneudutaan tarkemmin siihen, miten visioon käytännössä päästään. Linjaukset ovat edelleen suuria, mutta kuitenkin konkreettisia. Strategiassa tekstiä on jo enemmän ja esimerkiksi varallisuudessa edellä kuvattuun visioon voi suunnitella pääsevänsä seuraavilla linjauksilla:

  • Kehittelen uusia tulonlähteitä ja huolehdin olemassa olevista.
  • Kulutan vähemmän kuin ansaitsen: säästän kaikista tuloistani vähintään 10 %.
  • Sijoitan säästöt järkevästi osakkeisiin ja korkoihin.
  • Seuraan tavoitteeni toteutumista kuukausittain ja reagoin mahdollisiin ongelmiin välittömästi.

Strategian mukaan eläminen

Jokapäiväiset taktiset päätökset

Teet joka päivä kymmeniä pieniä päätöksiä, jotka joko tukevat tai heikentävät mahdollisuuksiasi saavuttaa visiosi. Näitä päätöksiä kutsun taktisiksi päätöksiksi. Kun tarpeeksi moni päätöksistäsi on strategiasi mukaisia, olet matkalla kohti tavoitettasi.

Vision saavuttaminen vie tavallisesti aikaa vähintään vuosia ja yksittäisen taktisen päätöksen vaikutus tuntuu pieneltä. Kuitenkin koko elämäsi rakentuu näistä pienistä päätöksistä ja toimimalla strategiasi mukaan, liikut askel kerrallaan haluamaasi suuntaan. Yksittäisen päätöksen positiivinen vaikutus voi näkyä vasta pitkän ajan kuluttua, mutta negatiiviseen suuntaan vaikutus toimii eri logiikalla: yhdellä todella typerällä päätöksellä voit pilata koko elämäsi.

Pidä strategia mielessä

Uskon, että henkilökohtaisen strategian puuttuminen on yksi suurimmista tekijöistä, joka on henkilön menestymisen esteenä. Useimmilla meistä on haaveita, eli vision puuttuminen ei ole ongelma. Monilta kuitenkin näyttää puuttuvan strategia. Haastavinta onkin siis luoda ja noudattaa strategiaa, jolla haaveet voidaan saavuttaa.

Suurimmat uhat prosessissa ovat ainakin motivaation menetys ja yksinkertaisesti strategian unohtaminen. Itselleni visio toimii suurimpana motivaattorina - ajatus, että se voi joskus olla totta. Strategian unohtumisen taas voit estää parhaiten muistuttamalla itseäsi siitä säännöllisesti. Alkuvaiheessa sen sisäistäminen voi olla vaikeaa etenkin, jos luomasi strategia poikkeaa paljon aikaisemmista toimintatavoistasi. Siksi olisikin tärkeää muistuttaa itseään strategiasta säännöllisesti.

Paras paikka strategialle olisi eteisen seinä. Siellä se muistuttaisi sinua olemassaolostaan aina kun lähdet ulos tai tulet kotiin. Eteisen seinällä tuollainen dokumentti saattaa kuitenkin aiheuttaa outoja katseita ystävissäsi tai muissa saman talouden asukkaissa. Toivottavasti vielä jonain päivänä epänormaalia olisi sen puuttuminen :). Toinen hyvä paikka on esimerkiksi tietokoneen työpöydällä (siis virtuaalisessa).

Seuraa strategiasi toteutumista

Strategian toteutumista tulisi seurata vähintään vuosittain - alussa useamminkin. Jos et ole päässyt yhtään lähemmäksi visiotasi, on syytä tarkastella strategiaasi kriittisesti. Se voi olla sinulle tällä hetkellä mahdoton toteuttaa. Tietenkin myös visio voi olla täysin epärealistinen, mutta se ei ole mielestäni ongelma: visio saakin olla kunnianhimoinen. Moni yrityskään ei koskaan saavuta visiotaan, mutta siitä huolimatta niiden voidaan sanoa menestyvän. Tärkeintä on, että strategia on sellainen, jonka mukaan voit elää.

Ihmisen elämässä visiot ja sitä myötä myös strategiat muuttuvat ja se on mielestäni täysin hyväksyttävää. Yleensä aivan täyskäännöstä ei tule, mutta esimerkiksi visio voi tarkentua tai eri elämän osa-alueiden painoarvot muuttua. Myös omat visioni ja strategiani ovat ehtineet päivittyä jo muutamaan otteeseen.

Olisi mielenkiintoista kuulla, kuinka moni teistä on tehnyt jotain vastaavaa, eli kirjannut henkilökohtaisia tavoitteitaan ja suunnitelmiaan paperille? Ainakaan julkisesti tällaisesta ei ole paljon puhuttu, mutta itse uskon vahvasti, että oman strategian tekeminen on yksi menestymismahdollisuuksia merkittävästi parantava tekijä. Hyvin suunniteltuhan on jo puoliksi tehty.

Kommentit