eQ:n osake alennusmyynnissä

eQ  (entinen Amanda Capital) on pieni, mutta mielenkiintoinen yhtiö, jolle on tapahtunut paljon viimeisen vuoden aikana. Viime joulukuussa silloinen Amanda Capital ilmoitti ostavansa eQ Varainhoito -konsernin ja Advium Corporate Finance Oy:n. Kaupat toteutuivat lopulta viime keväänä ja näiden järjestelyjen kautta Amanda Capital laajeni pääomasijoitusten hallinnoinnista myös perinteiseen varainhoitoon ja yrityskauppakonsultointiin. Viime syyskuussa Amanda Capital muutti nimensä eQ:ksi ja siirsi kaiken varainhoitotoimintansa eQ-brändin alle. Nyt kun uusi konserni on toiminut lähes vuoden, on hyvä hetki tehdä katsaus sen toimintaan.

eQ:n liikevaihto syntyy oman sijoitustoiminnan tuotoista, sijoitusten hallinnointipalkkioista ja corporate finance -liiketoiminnan konsultointipalkkioista. Tammi-syyskuun aikana eQ sai palkkiotuottoja 6,8 miljoonaa euroa ja sijoitustoiminnan tuottoja niin ikään 6,8 miljoonaa euroa. Uuden yhtiön liiketulos oli 7,6 miljoonaa euroa ja osakekohtaista tulosta syntyi vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 0,16 euroa. Mikäli loppuvuosi jatkuu samoissa merkeissä, eQ:n tämän vuoden osakekohtaiseksi tulokseksi voidaan odottaa noin 0,20 euroa.

eQ:n arvonmäärityksessä tulee tarkastella erikseen yhtiön kolmea eri liiketoimintaa, eli omaa sijoitustoimintaa, sijoitusten hallinnointia ja corporate finance -neuvonantoa. Oman sijoitustoiminnan arvonmääritys onnistuu parhaiten analysoimalla yhtiön tasetta, sillä taseessa oleva sijoitusten arvo heijastelee niiden markkinahintaa. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu eQ:n taseessa olevia sijoituksia, rahavaroja ja velkoja. Huomioimalla nämä erät, nettovarallisuudeksi saadaan 48,3 miljoonaa euroa, mitä voidaan pitää eQ:n sijoitustoiminnan tämän hetkisenä arvona.

eQ:n sijoitustoiminnan arvo taseanalyysin perusteella.

Sijoitusten hallinnoinnissa eQ teki tammi-syyskuussa 5,4 miljoonan euron liikevaihdolla 1,6 miljoonan euron liiketuloksen. Annualisoituna liiketulos on noin 2,1 miljoonaa euroa. Sijoitusten hallinnoinnin arvonmääritys kannattaa tässä tilanteessa tehdä arvostuskertoimen kautta, koska tarkempaa tietoa kyseisestä liiketoiminnasta ei ole saatavilla. Arvostuskertoimena käytän maltillista kerrointa 8, jolloin sijoitusten hallinnointitoiminnan arvoksi saadaan 16,8 miljoonaa euroa.

Corporate finance -liiketoiminnassa eQ teki tammi-syyskuussa 1,7 miljoonan euron liikevaihdolla 0,6 miljoonan euron tuloksen. Annualisoitu tulos on 0,8 miljoonaa euroa. CF-liiketoiminta on hyvin altis kausittaisille vaihteluille, joten sen arvonmääritys on osittain melkoista arpapeliä. Käytän tässä kuitenkin samaa arvonmääritysperiaatetta kuin sijoitusten hallinnoinnin kohdalla, jolloin kertoimella 8 CF-liiketoiminnan arvoksi saadaan 6,4 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan yhtiön velaton arvo on tämän arvonmäärityksen perusteella 71,5 miljoonaa euroa. Yhtiön markkina-arvo pörssissä on tällä hetkellä 56,2 miljoonaa euroa, eli tämän perusteella yhtiön osake on noin 21 prosentin alennusmyynnissä. Mikäli eQ:n markkina-arvo olisi 71,5 miljoonaa euroa, yhden osakkeen hinta olisi 2,16 euroa. Viime perjantaina yhtiön osakkeen päätöskurssi oli pörssissä 1,70 euroa.

eQ:n yhden osakkeen arvioitu arvo ja eri liiketoimintojen osuus siitä.

Markkinat ovat hinnoitelleet eQ:n osakkeen hieman pessimistisesti, mikä on luonnollista huomioiden yleiset markkinanäkymät. Suurin osa eQ:n arvosta koostuu omasta sijoitustoiminnasta ja sijoitusten arvo on määritetty taseeseen osavuosikatsausten yhteydessä vastaamaan arvioitua markkinahintaa. Markkinat kuitenkin ilmeisesti arvioivat taseessa ilmoitettujen sijoitusten arvon liian suureksi tai vaihtoehtoisesti markkinat pitävät sijoitusten hallinnoinnin tai corporate finance -liiketoiminnan arvoa pienempänä kuin minä.

Vaikka sijoitusyhtiö voi nykyisessä markkinatilanteessa kuulostaa hullulta sijoitukselta, pidän itse eQ:ta hyvänä sijoituskohteena. eQ:n omavaraisuusaste on hyvä, sen liiketoiminta on vakaalla pohjalla ja markkinat ovat mielestäni hinnoitelleet eQ:n liian alas todelliseen tilanteeseen nähden.

Kirjoittaja omistaa eQ:n osakkeita.

Kommentit