Eläkepommista selviää kohta vain osakesäästäjä

Parhaillaan on käynnistymässä yksi Suomen hyvinvointijärjestelmän suurimmista haasteista koskaan. Tästä hetkestä vuoteen 2030 saakka Suomen väestö ikääntyy nopeammin kuin kertaakaan aiemmin ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevaisuuden eläkkeisiin. Vielä viime vuosikymmeninä ihmiset pystyivät luottamaan siihen, että eläkejärjestelmä takaa edes jonkinasteisen elintason. Tulevaisuudessa tämän varaan ei kuitenkaan kannata laskea.

Yhteiskunnan huoltosuhde on mielenkiintoinen mittari, joka kuvaa 0-14-vuotiaiden lasten ja yli 64-vuotiaiden vanhusten suhdetta työikäisiin (15-64-vuotiaat). Käytännössä se kertoo, kuinka monta henkilöä yhden työikäisen pitäisi yhteiskunnassa elättää. Viime vuosina kyseinen mittari on ollut pitkään 0,50 tuntumassa, mikä on historiallisesti tarkasteltuna kestävä taso. Nyt huoltosuhde on kuitenkin lähdössä rajuun nousuun, joka jatkuu erittäin voimakkaana vuoteen 2030 asti ja kasvaa myös sen jälkeen, jos mitään yllätyksiä ei tule.

Suomen ikärakenteen kehitys ja ennuste. (Lähde: Eläketurvakeskus)
Suomen ikärakenteen kehitys ja ennuste. (Lähde: Eläketurvakeskus)

Suomen huoltosuhteen kehitys. (Lähde: Eläketurvakeskus)
Suomen huoltosuhteen kehitys. (Lähde: Eläketurvakeskus)

Viime vuonna huoltosuhde oli 0,52. Viiden vuoden päästä se on noin 0,59, 10 vuoden päästä noin 0,65 ja 15 vuoden päästä jo noin 0,70. Eläkejärjestelmässä tämä raju muutos on onneksi jo huomioitu ja viime vuonna käyttöön otettiin niin sanottu elinaikakerroin, joka leikkaa eläkkeelle jäävien eläkkeitä odotettavissa olevan elinajan perusteella. Tulevien vuosikymmenien aikana elinaikakertoimen odotetaan leikkaavan eläkkeelle jäävien eläkkeitä huomattavasti, sillä ihmisten keskimääräinen elinaika kasvaa jatkuvasti.

Nykyiset parikymppiset tulevat jäämään eläkkeelle 2050-luvulla ja silloin huoltosuhde on jo lähes 0,80. Tuo on luonnollisesti valtavan pitkä aika ja kukaan ei tiedä, mitä neljässä vuosikymmenessä ehtii vielä tapahtua. Eläkejärjestelmän epävarma tulevaisuus on kuitenkin yksi merkittävä syy, miksi jokaisen kannattaa lähtökohtaisesti säästää osakkeisiin.

Henkilökohtaiset osakesijoitukset on ainoa ”eläkejärjestelmä”, johon itse uskon. Yritykset ovat kuitenkin lopulta niitä toimijoita, jotka synnyttävät yhteiskuntaan tuotteita ja palveluja. Omistamalla suoraan näitä toimijoita eri maantieteellisiltä alueilta ja eri toimialoilta, voi olla itse suhteellisen varma siitä, että oma tulotaso säilyy, kun joskus jättää työelämän taakseen. Yleisen eläkejärjestelmän varaan ei nykytilanteessa kannata laskea.

Kommentit