Analyytikoiden lineaarinen ekstrapolointiongelma

Lyhytaikaisesta muististani löytyy edelleen viime kesän uutisia, joissa ennustettiin öljyn hinnan nousevan lähivuosina jopa 500 dollariin. No näin ei ainakaan vielä käynyt, sillä öljyn hinta on romahtanut parissa kuukaudessa enemmän kuin useimmat osakkeet. Samaan aikaan ennusteet ovat saaneet uuden suunnan. 500 dollarin sijasta nyt puhutaankin taas halvasta 30 dollarin öljystä.

Analyytikoilla ja muilla taloutta ennustavilla tuntuu usein olevan lineaarinen ekstrapolointiongelma. Tällä tarkoitan siis tulevaisuuden ennustamista siten, että kun trendi on nouseva, saman nousun odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa ja kun trendi on laskeva, saman laskun odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Ennustaminen perustuu siis puhtaasti viivoittimen käyttöön. Kun oheisen kuvan nousevaa viivaa olisi viime heinäkuussa jatkanut muutaman vuoden ajan, oltaisiin todella päästy 500 dollariin. Nyt kun myös öljykupla on puhjennut, voidaan viivoittimella helposti arvioida, että hinta on jo muutaman kuukauden sisällä ihanat 30 dollaria.

Sama ekstrapolointiongelma tuntuu toistuvan usein myös osakkeiden tavoitehinnoissa, joita investointipankit antavat. Tämän vuoden alkuun saakka tavoitehintoja korotettiin säännöllisin väliajoin, kun kurssitkin olivat vahvassa nousussa. Kun pitkän ajan trendi kääntyi vuoden alussa laskuun, tavoitehintojakin alettiin hinaamaan alaspäin. Vaikka arvioiden taustalta löytyy yleensä sofistikoituneita matemaattisia malleja, tärkein työkalu vaikuttaa myös osakkeiden analysoinnissa olevan viivoitin.

Maailma on liian kompleksinen siihen, että millään matemaattisella mallilla voisi luotettavasti ennustaa tulevaisuutta. Ei edes viivoittimella, vaikka usein muutaman kuukauden ennusteet onnistuvatkin sen avulla hyvin.

Alun perin ajatukseni oli analysoida tässä blogimerkinnässä öljyn hintaa ja sen vaikutusta etenkin osakemarkkinoihin. 1900-luvun talouskasvu perustui pitkälti edulliseen energiaan, eli erityisesti öljyyn. Nyt kun öljyn hinta on romahtanut huipusta lähes kaksi kolmasosaa, vaikuttaa tilanne talouden kannalta taas hyvältä. Jos lyhytaikainen velka on talouden polttoainetta, niin öljy on talouden voiteluainetta. Nyt kun molempien hinta on romahtanut, pitäisi talouden moottorin alkaa pikku hiljaa taas hyrrätä.

Tästä tosin päästään taas maailman kompleksisuuteen. Öljyn hinta on vain pieni muuttuja koko sopassa. Lisäksi kun tulee edes pieniä merkkejä siitä, että talouden moottori alkaisi taas hyrrätä, niin öljyn hintahan hyppää melko varmasti. Se taas vaikuttaa kansantalouteen negatiivisesti ainakin niin pitkään kuin olemme öljystä näin riippuvaisia.

Halventunut öljy on kuitenkin osakemarkkinoille ja koko taloudelle yleisesti hyvä asia. Jonkun aikaa olin sitä mieltä, että halventuneen öljyn ansiosta talous voisi lähteä toipumaan jo lyhyen ajan sisällä. Tilanne tosin näyttää tällä hetkellä vain pahenevan, joten loppuen lopuksi halpa öljy ei ehkä ehdi pelastamaan lamalta. Taantumassahan Eurooppa jo on, vaikka erään kolmikirjaimisen Helsingin kattojen yllä sijaitsevan yökerhon asiakasmäärien perusteella näin ei ainakaan olisi viime viikonloppuna voinut kuvitella.

Kommentit