Amandalle koittamassa uusi aamu?

Helsingin pörssissä listatulle Amanda Capitalille viime vuodet ovat olleet vaikeita. Pääomasijoittaminen ei ole ollut viime aikoina mikään kannattavin toimiala, sillä finanssikriisin seuraukset näkyvät vielä. Amanda Capitalin viimeisin osavuosikatsaus luo kuitenkin toivoa tulevaisuuteen.

Tänä vuonna Amanda on viimein päässyt joka kvartaalilla plussalle, eli Amandakin on lopulta selvinnyt finanssikriisistä voittajana. Toki paljon on kärsitty. Amandan sijoitusten arvot tippuivat pitkään ja osakekurssi on vielä tällä hetkellä noin 60 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 parhaimmillaan. Vastaavia huippulukuja tosin ei kannata edes odottaa ennen seuraavaa nousukautta, sillä pääomasijoittaja tekee aina suurimman tuloksen talouden käydessä ylikierroksilla. Tämä ilmiö näkyy hyvin osakekohtaisen tuloksen kehityksessä.

Amanda Capitalin osakekohtaisen tuloksen kehitys neljännesvuosittain.
Amanda Capitalin osakekohtaisen tuloksen kehitys neljännesvuosittain.

Osakekohtainen tulos on kuitenkin hieman huono mittari analysoida Amanda Capitalia, sillä tulos syntyy siinä vaiheessa kun sijoituskohteista irtaudutaan. Hyvä kuva tästä efektistä saadaan, kun tarkastellaan Amanda Capitalin liikevaihdon kehitystä jaottelemalla se hallinnoinnista saataviin palkkioihin ja omien sijoitusten tuottoihin. Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, hallinnointipalkkiot ovat pysyneet samalla tasolla kvartaalista toiseen, kun sijoitustoiminnan tuotoissa taas on valtavaa heittelyä. Huonoina aikoina tehdään tappiota ja hyvinä aikoina valtavia voittoja.

Amanda Capitalin hallinnointipalkkioiden ja sijoitustuottojen kehitys neljännesvuosittain.
Amanda Capitalin hallinnointipalkkioiden ja sijoitustuottojen kehitys neljännesvuosittain.

Mielestäni paras tapa arvioida Amanda Capitalin osakkeen arvoa on käyttää osakekohtaista omaa pääomaa vertailukohteena. Amanda Capitalilla oli tilinpäätöksen mukaan osakekohtaista omaa pääomaa 1,80 euroa tämän vuoden toisen kvartaalin jälkeen. Amanda Capital on pääomasijoittaja, joten täydellisessä maailmassa Amandan kirjanpidossa oleva oma pääoma olisi myös Amanda Capitalin todellinen arvo.

Maailma ei tietenkään ole täydellinen, joten markkinoiden tehtävänä on arvioida, mikä on Amanda Capitalin todellinen arvo. Tällä hetkellä osakekurssi on 1,55 euroa, eli 14 % vähemmän kuin oma pääoma. Markkinoiden mielestä Amandan arvo on siis vähemmän kuin mitä sen kirjanpidossa lukee. Tosin tämä on myös merkki mahdollisesta aliarvostuksesta. Sama logiikka toimii pääomasijoittajien kohdalla myös toiseen suuntaan. Usein etenkin nousukauden aikana pääomasijoittajiin on ladattu epärealistisia odotuksia, jolloin markkina-arvo voi nousta huomattavasti omaa pääomaa suuremmaksi.

Omaan pääomaan perustuvan arvonmäärityksen perusteella Amanda on siis tällä hetkellä houkuttelevan hintainen. Oletuksena toki on, että kirjanpito on tehty realistisesti ja Amandan johto osaa tehdä pääomasijoituksia yhtä hyvin kuin markkinoilla keskimäärin osataan.

Amandaan liittyvä suurin huolenaihe onkin tällä hetkellä sen johto, joka on itselleni suuri kysymysmerkki. Toimitusjohtaja on vaihtunut nimittäin lyhyen ajan sisällä kolmeen otteeseen, mikä ei ole hyvä merkki. Vuoden 2008 syksyllä Petteri Änkilä erosi tehtävästään ja virkaa tekeväksi toimitusjohtajaksi tuli Petter Hoffström. Vuoden 2009 alussa toimitusjohtajan saappaisiin astui Martin Paasi, joka taas vapautettiin tehtävästään viime kesäkuussa. Tällä hetkellä virkaa tekevä toimitusjohtaja on jälleen Petter Hoffström.

Kun toimitusjohtaja vaihtuu tätä tahtia, niin yrityksen pitkäjänteinen kehittäminen kärsii helposti. Tämä ehkä näkyykin Amandan hallinnointipalkkioiden kehityksessä. Hallinnointipalkkiot eivät ole käytännössä kasvaneet kolmeen vuoteen.

Amandan talous on kuitenkin vakaa ja mikäli talouden elpyminen jatkuu vahvana, niin lähivuodet voivat olla Amandalle jälleen erinomaisia. Kärsivälliselle sijoittajalle Amanda voi siis olla hyvä sijoituskohde ja itsehän olen kärsivällinen.

Kirjoittaja omistaa Amanda Capitalin osakkeita.

Kommentit