Viestintävirasto keskeyttää taajuushuutokaupan - sattumaa vai ei?

Vain muutama arkipäivä sen jälkeen, kun olin julkaissut Suomen 800 MHz:n taajuushuutokauppaa kritisoivan blogitekstin, jonka myös Taloussanomat noteerasi, Viestintävirastosta kuuluu vihdoin uutisia taajuushuutokauppaan liittyen. Lähdes kahdeksan kuukauden hiljaiselon jälkeen Viestintävirasto myöntää, että "huutokaupassa on syntynyt eräänlainen päättymätön kehä". Tästä johtuen huutokauppa keskeytetään ja sääntöjä muutetaan siten, että huutokauppa saadaan päätökseen nopeammin.

Tämä tapahtui vain muutama arkipäivä oman blogitekstini julkaisun jälkeen. Sattumaa vai ei?

Tässä Viestintäviraston tiedote kokonaisuudessaan:


Viestintävirasto tarkentaa 800 MHz:n taajuushuutokaupan sääntöjä

Tammikuussa alkanut taajuushuutokauppa on jatkunut nyt jo noin 8 kuukautta. Huutokaupan saattamiseksi päätökseen Viestintävirasto valmistelee taajuushuutokauppaa koskevan määräyksen tarkentamista. Viestintävirasto keskeyttää huutokaupan määräyksen tarkennuksen sekä huutokauppaohjelmiston välttämättömän teknisen huollon ajaksi.

Tarjouksia on voinut 800 MHz:n huutokaupassa siirtää taajuuskaistaparilta toiselle niin, että hinnat palaavat välillä lähtöhintaan. Koska kilpailu taajuuskaistapareista on osallistujien kesken kova, tämä sääntö on aiheuttanut huutokaupassa eräänlaisen päättymättömän kehän. 

Kyseinen sääntö oli mukana jo vuonna 2009 käydyssä 2,5 GHz:n taajuushuutokaupassa, mutta se ei aiheuttanut silloin vastaavanlaista tilannetta. Tuolloin huutokauppa päättyi noin viikossa. Valtioneuvostossa tehtyjen linjausten mukaisesti huutokauppasäännöt pidettiin tämänkertaisessa 800 MHz:n huutokaupassa samoina kuin vuonna 2009. 

- Huutokauppa on kestänyt tarpeettoman kauan ja Viestintävirasto katsoo, että sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin huutokaupan saattamiseksi päätökseen, toteaa viraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka. Mikäli huutokauppa jatkuisi vielä useamman kuukauden, nykyistä nopeampien langattomien yhteyksien käyttöönotto viivästyisi. 

Virasto tarkentaa nyt syntyneessä tilanteessa huutokauppaa koskevaa määräystä. Määräyksen muutoksen jälkeen hintojen palaaminen lähtöhintaan ei olisi enää mahdollista, vaan tarjouskierroksia käytäisiin aidosti nousevin tarjouksin. 

Huutokauppa keskeytetään määräysmuutosta koskevan lausuntokierroksen jälkeen 19.9. Noin kuukauden kestävän katkoksen jälkeen huutokauppaa on tarkoitus jatkaa tarkennetuin säännöin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Viestintävirasto tiedottavat aikanaan huutokaupan päättymisestä. 800 MHz taajuusalueella toimivat 4G-yhteydet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta alkaen.

Kommentit