Turkiksilla tehdään nyt rahaa enemmän kuin koskaan

Helsingin pörssissä listatulla Turkistuottajat Oyj:llä menee nyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin sen yli 70-vuotisen historiansa aikana. Viime maaliskuussa järjestetyssä huutokaupassa yli 3,2 miljoonaa minkin- tai ketunnahkaa vaihtoi omistajaa kauppasumman ollessa yhteensä noin 252 miljoonaa euroa. Tämä on sekä kappalemäärällä että myynnin arvolla mitattuna enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Erityisesti turkisten markkinahinnat ovat kovassa nousussa. Kun vielä kaksi vuotta sitten Turkistuottajat Oyj:n välittämän turkiksen keskihinta oli noin 30 euroa, nyt ollaan jo lähes 80 euron tasolla.

 Turkistuottajat Oyj:n välittämän turkiksen keskimääräinen kappalehinta.
Turkistuottajat Oyj:n välittämän turkiksen keskimääräinen kappalehinta.

Turkistarhauksen vuosien saatossa saaman negatiivisen julkisuuskuvan vuoksi voisi kuvitella, että koko ala painisi ongelmissa, mutta itse asiassa turkistarhaajat ja Turkistuottajat Oyj:n osakkeenomistajat saavat nyt hymyillä leveämmin kuin pitkään aikaan. Turkistuottajat Oyj järjestää vuodessa neljä huutokauppaa ja pelkästään maaliskuun huutokaupassa liikevaihtoa tehtiin enemmän kuin koko tilikaudella 2009 muutama vuosi sitten. Turkistuottajien menestyksen taustalla on erityisesti Kiina, jossa turkisten suosio on kasvanut huimasti talouskasvun ja muutaman tavallista kylmemmän talven myötä. Viime vuonna noin 70 % Suomessa tuotetuista turkiksista meni Kiinaan ja voi vain spekuloida, että maaliskuun huutokaupassa kiinalaisten osuus oli vielä tätäkin suurempi.

Helsingin pörssissä listattu Turkistuottajat Oyj on yhtiönäkin varsin mielenkiintoinen, sillä se on maailman ainoa pörssilistattu turkishuutokauppoja järjestävä yhtiö. Turkistuottajat ei itse omista kasvatuslaitoksia, vaan se toimii ainoastaan huutokauppojen järjestäjänä. Sen liikevaihto syntyy pääasiassa turkishuutokaupan yhteydessä perityistä välityspalkkioista, minkä lisäksi liikevaihtoa syntyy esimerkiksi siitoseläinten myynnistä kasvattajille.

Turkistuottajat on alun perin turkistarhaajien perustama yhteisyritys. Historiallisesta taustasta johtuen yritykseen liittyy edelleen paljon omituisuuksia, kuten kaksi eri osakesarjaa, joista toisella on 12 kertaa enemmän äänivaltaa osaketta kohden. Pienempään äänivaltaan oikeuttavat osakkeet on listattu Helsingin pörssissä ja niillä yrityksestä omistetaan 75 % osuus. Pörssissä listatut osakkeet edustavat kuitenkin vain 20 % äänivallasta. Loput 80 % äänivallasta on siis turkistarhaajilla ja muilla heihin läheisessä kytköksissä olevilla tahoilla. Äänivaltaiset osakkeet on lisäksi suojattu yhtiöjärjestyksessä siten, ettei kukaan ulkopuolinen edes voi helposti niitä itselleen hankkia. Näin käytännössä varmistetaan, että päätöksenteko pysyy pienen piirin sisällä.

Tunnusluvuilla mitattuna Turkistuottajat on yksi Helsingin pörssin houkuttelevimmista yhtiöistä. Kuluvan tilikauden tulosennusteella (noin 3 euroa per osake) yhtiön tulostuotto on noin 19 % suhteessa nykyiseen osakekurssiin. Nykytuloksella yhtiö käytännössä tuottaa siihen sijoitetun rahan takaisin reilussa viidessä vuodessa. Osinkotuottokaan ei näytä hullummalta, sillä viime tilikaudella osinkotuotto oli 6,7 %, jonka voi myös odottaa kasvavan parantuneen tuloksen myötä.

Turkistuottajat Oyj:n osakekohtaisen tuloksen ja osingon kehitys.
Turkistuottajat Oyj:n osakekohtaisen tuloksen ja osingon kehitys.

Markkinat ovat kyllä jo reagoineet Turkistuottajien hyvään kehitykseen ja yhtiön osakekurssi on nyt korkeammalla kuin kertaakaan 2000-luvun aikana. Jos kiinalaisten innostus turkiksia kohtaan jatkuu samana, voi osakekurssin nousu jatkua edelleen vahvana, sillä markkinatilanne on tällä hetkellä erittäin suotuisa ja tunnuslukujen valossa yhtiö on erittäin edullinen.

Turkistuottajat Oyj:n osakekurssin kehtys.
Turkistuottajat Oyj:n osakekurssin kehtys.

Sanomattakin lienee selvää, että Turkistuottajien edullisuus johtuu pitkälti siihen liittyvistä riskeistä. Ensinnäkin toimialaan liittyy järkyttävän suuri imagoriski useiden eläinoikeusjärjestöjen kampanjoidessa jatkuvasti turkiksia vastaan. Maailmassa ei ole kovin montaa muuta toimialaa, jonka toimintaa yritetään hankaloittaa näin järjestäytyneesti. Pahimmillaan eläinoikeusjärjestöt onnistuvat vaikuttamaan mielikuvillaan poliittisiin päättäjiin, jolloin turkistarhausta voidaan vaikeuttaa lakeja säätämällä.

Turkisten suosio on myös erittäin herkkä kausivaihteluille. Turkisten kysyntä riippuu erityisesti yleisestä taloustilanteesta ja trendeistä. Tällä hetkellä turkisten suosio ja taloustilanne ovat erinomaisia Kiinassa, minkä ansiosta turkisten kysyntä ja sen myötä hinnat ovat räjähtäneet käsiin. Kukaan ei kuitenkaan voi tietää, miten tilanne tulevaisuudessa kehittyy.

Kun turkisten kysyntä kasvaa Kiinassa, syntyy myös Kiinaan uusia turkistarhaajayrittäjiä. Turkistarhaajien määrä onkin Kiinassa kovassa kasvussa. Myös Kiinan hallitus tukee kotimaista tuotantoa ja on asettanut esimerkiksi tuontitulleja muualta tuoduille turkiksille. Kiinalaisten kysyntä suomalaisille turkiksille voikin romahtaa lähiaikoina jo tämän seurauksena.

Kaiken kaikkiaan Turkistuottajat on mielestäni erinomainen spekulointikohde, mutta en itse uskaltaisi laittaa siihen merkittävää osaa salkustani. Turkistuottajat on nyt hyvässä vauhdissa ja sen kurssi voi nousta lähiaikoina vielä voimakkaasti. Jos siis et koe turkistarhausta eettisesti ongelmallisena, tässä voisi olla hyvä mauste salkkuun ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Kommentit