Tuloskausi on täällä - mutta mikä kestää?

Lähiviikot ovat jälleen mielenkiintoista aikaa osakesijoittajille, kun pörssiyhtiöt julkaisevat huhti-kesäkuun tuloksiaan. Kauden aloitti eilen tuttuun tapaan Basware, joka toimittaa ohjelmistoja yritysten taloushallinnon automatisointiin. Onkin luontevaa, että juuri taloushallinnon automatisointiratkaisuja tuottava yritys on tulosjulkistuksessa Suomen nopein. Baswaren tulos julkaistiin vain seitsemän arkipäivää tarkastelukauden päättymisen jälkeen, mikä on erinomainen suoritus. Toisaalta tähän kaikkien muidenkin pörssiyhtiöiden tulisi pyrkiä ja sen vuoksi herääkin kysymys, että miksei näin ole?

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Helsingissä listattujen pörssiyhtiöiden huhti-kesäkuun tulosjulkistusten määrän jakautuminen eri päiville. Useimmat pörssiyhtiöt ovat tulosjulkistuksissa järkyttävän hitaita! 62 % yrityksistä julkaisee tuloksensa vasta elokuussa, eli yli kuukausi tarkastelukauden päättymisen jälkeen. Heikoimmin suoriutuvat Efore ja Cencorp, jotka kertovat tuloksensa vasta 26. päivä elokuuta. Siinä vaiheessa seuraavaa vuosineljännestä on kulunut jo lähes kaksi kuukautta!

Huhti-kesäkuun tulosjulkistusten määrän jakautuminen eri päiville.
Huhti-kesäkuun tulosjulkistusten määrän jakautuminen eri päiville.

Mikä hitaudessa sitten on niin kamalaa? Mielestäni monikin asia. Ensinnäkin se viestii jotain yrityksen sisäisistä prosesseista. Toisekseen nykymaailmassa syklit ovat yhä nopeatempoisempia ja sen vuoksi informaatio on sitä arvokkaampaa, mitä nopeammin se on saatavilla. Vanhentunut informaatio taas on menettänyt valtaosan alkuperäisestä arvostansa. Eihän kukaan tavallisesti maksa mitään vanhasta sanomalehdestäkään.

Basware on hyvä esimerkki siitä, miten yritysten pitäisi hoitaa taloushallinto. En tarkemmin tunne kyseisen yrityksen sisäisiä prosesseja, mutta kun kyseessä on taloushallinnon automatisointiratkaisuja tuottava yritys, olettaisin että sen omat prosessit ovat automatisoitu niin pitkälle kuin ne nykymaailmassa voidaan automatisoida. Ainakin Baswaren nopeus antaa ymmärtää, että yritys on tässä myös onnistunut. Kun tilanne on tämä, pitäisi tuloksen syntyä nappia painamalla tarkastelukauden päätyttyä. Muutama päivä tämän jälkeen tulos pitäisi pystyä jo antamaan julki. Basware julkaisi tuloksensa seitsemän arkipäivää tarkastelukauden päättymisen jälkeen, joten tämän perusteella yrityksen sisäiset taloushallintoprosessit ovat erinomaisessa kunnossa.

Kokemukseni perusteella tiedän, että tavallisesti pörssiyrityksen johto saa tulostiedot käsiinsä joitain päiviä tai korkeintaan viikkoja ennen kuin tulos julkaistaan pörssitiedotteessa. Välillä kuulee myös tarinoita talousjohtajista, jotka joutuvat viettämään edellisen viikonlopun toimistolla, kun tulos pitäisi saada maailmalle seuraavana maanantaina. Se, että 62 % yrityksistä julkaisee tuloksensa yli kuukausi tarkastelukauden päättymisen jälkeen, tarkoittaa useimmissa tapauksissa myös sitä, että näiden yritysten johto tietää johtamansa yrityksen tuloksen noin kuukauden viiveellä. Tällaisten yritysten johto joutuu siis tekemään päätöksiä vanhtentuneen informaation perusteella. Voidaan kiistatta sanoa, että vanhentuneen informaation perusteella tehtävät päätökset ovat keskimäärin huonompia kuin ajan tasalla olevan informaation perusteella tehdyt päätökset. Tämä koskee myös sijoittajia, jotka tekevät sijoituspäätöksiä pitkälti vanhentuneen informaation perusteella.

Helsingin pörssin tuloskausi on tällä hetkellä peräti seitsemän viikon pituinen. Nopein yritys saa tuloksensa julki seitsemässä arkipäivässä kun hitaimmalla siihen menee 41 arkipäivää. Täydellisessä maailmassa sijoittajat voisivat seurata yritysten taloudellista suoriutumista reaaliajassa. Nykymaailmassakin kaikkien yritysten pitäisi kyetä saamaan tuloksensa julki kolmen viikon sisällä. Tällä hetkellä tähän tavoitteeseen pääsee 16 % Helsingin pörssin yrityksistä. Pörssiyhtiöillä on taloushallinnon prosesseissa siis parannettavaa ja paljon. Tämä on luonnollisesti hyvä uutinen erityisesti Baswarella, jolla riittänee työsarkaa myös tulevaisuudessa.

Kommentit