TeliaSonera takoo tasaisen varmaa tulosta

Tänään osavuosikatsauksensa julkaissut TeliaSonera ilahdutti jälleen omistajiaan. TeliaSoneran ja sen tytäryhtiöiden 152,4 miljoonaa liittymää eri puolilla Euraasiaa tuottivat rahaa kassaan tasaisen varmasti. Vuosineljänneksen aikana liikevaihtoa syntyi 2,84 miljardia euroa ja tulosta 0,55 miljardia euroa. Yhdelle osakkeelle tuloksesta kohdistuu 0,12 euroa.

TeliaSoneran kotivaluutassa, eli Ruotsin kruunuissa mitattuna liikevaihto pieneni hieman vuoden takaiseen verrattuna. Tämä kuitenkin johtuu pääosin Ruotsin kruunun vahvistumisesta suhteessa muihin TeliaSoneran markkina-alueen valuuttoihin. Euroissa mitattuna TeliaSoneran huhti-kesäkuun liikevaihto oli 14 % suurempi ja tulos peräti 33 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

TeliaSoneran liikevaihto ja tulos vuosina 2007-2009 ja ennuste vuodelle 2010.
TeliaSoneran liikevaihto ja tulos vuosina 2007-2009 ja ennuste vuodelle 2010.

Valuuttakurssien liikkeet hankaloittavat TeliaSoneran eri vuosien vertailua, joten pelkästään liikevaihtoa ja tulosta tuijottamalla ei voi vetää suoria johtopäätöksiä bisneksen menestyksestä. Yksi informatiivinen mittari onkin liittymien määrä, koska se kertoo, kuinka hyvin teleoperaattori vastaa asiakkaidensa tarpeisiin. Huhti-kesäkuun aikana TeliaSoneran ja sen tytäryhtiöiden liittymien määrä kasvoi 149,9 miljoonasta 152,4 miljoonaan liittymään. Tämä todistaa, että TeliaSoneran tarjooma on kilpailukykyinen ja sen perusbisnes on kunnossa.

Euroopan kypsillä markkinoilla TeliaSoneran asema on suhteellisen vakaa, mikä toisaalta tarkoittaa sitä, että suurta kasvua ei ole sieltä odotettavissa. Kasvua yhtiö hakeekin Eurasia-liiketoiminta-alueelta, joka kattaa Venäjän, Turkin, Kazakstanin, Azerbaidzanin, Uzbekistanin, Tadzikistanin, Georgian, Moldovan ja Nepalin liiketoiminnot. Euroissa mitattuna tämän alueen liikevaihto kasvoi vuodessa peräti 25 %. Liikevaihtoa näiltä kasvavilta markkinoilta syntynee tänä vuonna yhteensä noin 1,7 miljardia euroa, mikä on jo noin 15 % TeliaSoneran liikevaihdosta. Erityisesti nämä markkinat tekevät TeliaSonerasta mielenkiintoisen, vaikka toki kyseisiin alueisiin liittyy paljon myös riskejä ja epävarmuustekijöitä.

TeliaSonera on tällä hetkellä salkkuni suurin yksittäinen sijoitus, joten se on luonnollisesti yksi tarkimmin seuraamistani yhtiöistä. Osavuosikatsauksien yhteydessä on hyvä arvioida myös yhtiön arvostustasoa markkinoilla. TeliaSoneran osakekurssi on noussut vuodessa noin 43 % ja yhden osakkeen saa markkinoilta kirjoittamishetkellä 5,43 euron hintaan. Arvioin itse tämän vuoden osakekohtaisen tuloksen olevan 0,47 euroa, mikä tarkoittaisi osakekurssiin suhteutettuna noin 8,7 % tulostuottoa. Tämän kevään 0,22 euron osingolla laskettuna osakkeen osinkotuotto taas on 4,3 %.

TeliaSoneran osakekohtainen tulos vuosina 2007-2009 ja ennuste vuodelle 2010.
TeliaSoneran osakekohtainen tulos vuosina 2007-2009 ja ennuste vuodelle 2010.

Kasvuodotuksiin nähden TeliaSoneran arvostus on mielestäni tällä sopivalla tasolla. Kurssissa on vielä nousuvaraa, mutta osakkeen ei voi sanoa olevan alennuksessakaan. TeliaSoneran vahva asema, noin 9 % tulostuotto ja kasvumahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla ovat merkittävimpiä syitä siihen, että ainakin tällä hetkellä osake pysyy koskemattomana salkussani. Kiitokset siis TeliaSoneralle hienosta vuosineljänneksestä.

Kirjoittaja omistaa TeliaSoneran osakkeita.

Kommentit