Talvivaara - Pörssin uusin tulokas

11.5. oli merkittävä päivä Helsingin pörssille. Vihdoin pörssilistalle saatiin pientä piristystä, kun Talvivaaran Kaivososakeyhtiö listautui pörssiin. Vaikka lamassa ollaankin, on tämä konkreettinen tapahtuma, joka luo uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Olikin ehtinyt kulua jo lähes kaksi vuotta siitä, kun edellinen listautuja, SRV, saapui julkiselle markkinapaikalle.

Talvivaara on ehdottomasti kiinnostava kohde myös piensijoittajille ja juuri piensijoittajien huomiota yritys on Helsinkiin listautumisella osittain hakenutkin. Talvivaarahan on ollut jo jonkin aikaa listattuna Lontoossa, mutta suomalaisille piensijoittajille se ei ole helpoin tai edullisin paikka sijoittaa. Tässä blogimerkinnässä tavoitteenani on analysoida Talvivaaraa ja erityisesti vastata kysymykseen, kannattaako siihen sijoittaa?

Mikä Talvivaara?

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on parhaillaan käynnistämässä kaivostuotantoa Talvivaaran alueella Sotkamossa. Talvivaaran malmiesiintymät ovat olleet tiedossa jo 1980-luvulta lähtien, mutta silloin niitä pidettiin niin alhaisina, että toiminta ei olisi ollut kannattavaa. Kolmen vuosikymmenen aikana teknologiat ovat kuitenkin kehittyneet ja myös Talvivaaran alue on muuttunut potentiaaliseksi. Talvivaaran kaivos on ensimmäinen kaivos maailmassa, jossa nikkelin louhintaan käytetään bioliuotusmenetelmää.

Vuonna 2004 Outokumpu-konserni myi Talvivaaran Kaivososakeyhtiölle Talvivaaran alueen kaivosoikeudet sekä tutkimustiedot bioliuotuksesta. Talvivaara aloitti ensimmäiset kokeet vuonna 2005 ja monien vaiheiden jälkeen yritys listautui Lontooseen vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Varsinainen kaivostoiminta, eli louhinta ja bioliuotus alkoi viime vuonna. Tämän vuoden alussa on toimitettu ensimmäiset tuotteet asiakkaille, eli tämä vuosi on merkittävä virstanpylväs Talvivaaralle. Täysimittaiseen tuotantoon pitäisi päästä ensi vuoden alussa.

Talvivaaran kaivoksessa tuotetaan nikkeliä, sinkkiä, kuparia ja kobolttia. Merkittävin metalli näistä on nikkeli, josta Talvivaara arvioi saavansa 75 % tuotoista. Nikkelin tuotannoksi on arvioitu alkuvaiheessa 33 000 tonnia vuodessa ja se on noin 2 % koko maailman kysynnästä. Talvivaarasta on tulossa siis maailmanlaajuisesti merkittävä nikkelintuottaja. Toinen tärkeä metalli on sinkki, josta on arvioitu saatavan 15 % tuotoista. Tuotantomääräksi arvioidaan 60 000 tonnia vuodessa, eli se on siltä osin kaivoksen suurin metalli. Kupari ja koboltti ovat lähinnä sivutuotteita.

Talvivaaran arvo?

Talvivaaran markkina-arvo on tällä hetkellä 755,6 miljoonaa euroa. Yhden osakkeen viimeisin kauppahinta oli Helsingin pörssissä 3,39 euroa. Nyt ollaan suunnilleen samoissa lukemissa kuin kaksi vuotta sitten Talvivaaran listautuessa Lontooseen. Viime syksyn pohjilta on tosin noustu 200 %, joten myös Talvivaara on ollut kovan myllerryksen keskellä.

Se markkina-arvosta. Sijoittajana minua kiinnostaa tietysti enemmän yrityksen todellinen arvo. Kuinka paljon Talvivaara pystyy tuottamaan minulle rahaa?

Talvivaaran arvonmääritys ei ole helpoimmasta päästä. Ensinnäkään yhtiöllä ei ole juurikaan historiallista aineistoa, jota voisi käyttää pohjana tulevaisuuden arvioinnissa. Maailmaltakaan ei löydy hyvää vertailukohdetta, sillä Talvivaara on ensimmäinen kaivosyhtiö, joka on vienyt nikkelin bioliuotuksen tuotantovaiheeseen saakka. Talvivaaran kaivoksen kustannusrakennetta on siis vaikea arvioida. Mikäli menetelmä toimii odotetulla tavalla, Talvivaaran kaivos on yksi kustannustehokkaimmista nikkelikaivoksista koko maailmassa ja tämä on merkittävä kilpailuetu. Ainakin tähän mennessä merkit ovat viitanneet siihen, että tämä myös pitää paikkansa.

Jos kustannuksia on vaikea arvioida, niin vielä vaikeammaksi menee tulopuolen arviointi. Talvivaaran kaivoksen tuotantomääristä on olemassa hyvät ennusteet, mutta metallien markkinahinnat heittelevät rajusti. Globaalin taantuman seurauksena metallien hinnat ovat romahtaneet jopa alle puoleen huipusta. Tosin nyt hinnat ovat jo tasaantuneet ja jopa hieman nousseet. Voidaan siis olettaa, että metallien hinnat eivät tästä enää merkittävästi ainakaan laske, vaan lähtevät ennemminkin maltilliseen nousuun.

Talvivaaran ilmoittamien tuotantoarvioiden ja metallien odotettujen markkinahintojen perusteella tein arviot Talvivaaran liikevaihdosta vuosille 2009-2011. Vielä tänä vuonna tuotanto pyörii vajaateholla, mutta arvion mukaan vuonna 2010 päästään jo täyteen vauhtiin. Vuonna 2011 taantumasta ollaan jo päästy yli, jolloin metallien hinnat nousevat ja myös Talvivaaran liikevaihto kasvaa.

Talvivaaran liikevaihto vuosina 2009-2011.
Talvivaaran liikevaihto vuosina 2009-2011.

Talvivaaran kulupuolen arviointi on haastavaa, mutta tein yrityksen antamien tietojen pohjalta ja omilla varovaisilla oletuksilla arviot niistä. Näiden arvioiden perusteella laskin yrityksen osakekohtaisen tuloksen vuosille 2009-2011. Vielä tänä vuonna tehdään näiden arvioiden mukaan tappiota, mutta ensi vuodesta lähtien päästäisiin jo tukevasti plussalle.

Talvivaaran osakekohtainen tulos vuosina 2009-2011.
Talvivaaran osakekohtainen tulos vuosina 2009-2011.

Oletetaan varovaisesti, että Talvivaaran osakekohtainen tulos säilyisi 0,87 eurossa vuodesta 2011 aina vuoteen 2029 saakka, jonka jälkeen osakkeen arvo olisi 0. Lisäksi vaadimme sijoitukselle 10 % vuosittaisen tuoton. Näillä oletuksilla Talvivaaran osakkeen tämänhetkinen todellinen arvo olisi 7,03 euroa, eli 110 % korkeammalla kuin markkina-arvo. Oletukset ovat varovaisia, sillä Talvivaara tuskin tulee olemaan arvoton vuonna 2029. Nykyisten tiedossa olevien esiintymien on arvioitu riittävän vuoteen 2069 saakka, joten sijoituksesta pitäisi riittää osinkoja vielä eläkepäiville tai perillisille.

Miksi sijoittaisin Talvivaaraan?

  • Edellä esitettyjen laskelmien perusteella yritys on oikeasti edullinen.
  • Jos bioliuotusmenetelmä toimii odotetulla tavalla, Talvivaara on yksi kustannustehokkaimmista nikkelikaivoksista maailmassa.
  • Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu 60 vuotta, eli osingoista saa nauttia vielä pitkään.
  • Talvivaarassa on myös yllätyspotentiaalia, sillä alueella on vielä paljon tutkimatonta maaperää.
  • Perusmetallien kysyntä ei lopu maapallolta niin pitkään aikaan kuin täällä asuu ihmisiä.

Miksi en sijoittaisi Talvivaaraan?

  • Kaivos on vasta käyttöönottovaiheessa ja siihen liittyy siten lukuisia riskejä.
  • Tuotanto ei vielä toimi täydellä teholla.
  • Yrityksellä on investointien takia suuret noin 285 miljoonan euron velat.
  • Yritys maksanee osinkoja aikaisintaan vuonna 2011, jos vielä silloinkaan.

Johtopäätökset

Talvivaara on ehdottomasti houkutteleva pitkän aikavälin sijoitus. Vaikka viime syksyn kurssipohjista on noustu jo huimat 200 %, on yritys tulevaisuudenodotuksiin nähden edelleen edullinen ja lähivuosien nousupotentiaalia löytyy vielä vähintään toiset 200 %. Mikäli osakkeen hinta säilyy nykyisellään, eikä mitään odottamatonta tapahdu, aion myös itse ostaa pienen siivun yrityksestä lähiaikoina.

Käynnistysvaiheessa olevaan yritykseen liittyy aina suuria riskejä ja epävarmuustekijöitä, mutta ne on huomioitu hinnassa. Siinä vaiheessa, kun tulosta jo tehdään, on suurin nousu yleensä jo takana, koska myös riskit ovat pienentyneet. Talvivaara ei tosin enää edes ole aivan alkuvaiheessa, sillä merkittävä osa riskeistä on jo eliminoitu viimeisen viiden vuoden aikana. Vielä ei kuitenkaan ole liian myöhäistä lähteä mukaan tähän hankkeeseen, josta toivon mukaan tulee yksi Suomen tulevaisuuden menestystarinoista. Jos siis et tarvitse osinkoja seuraavan parin vuoden aikana, suositus on ehdottomasti osta!

Kommentit