Spondan osakeanti: Mitä tehdä?

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda kasvoi aggressiivisesti nousukaudella ja seurauksista saamme maksaa nyt. Jo aiemmin keväällä Sponda jätti osingot kokonaan maksamatta ja nyt yhtiö on koputtelemassa hattu kourassa omistajiensa ovella. Viikko sitten Sponda siis ilmoitti merkintäetuoikeusannista, jossa jokainen osakkeenomistaja saa merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin hänellä on ennestään osakkeita.

Lähtökohtaisesti en pidä Spondan osakeannista. Se osoittaa, että Spondan strategia on lyhyellä tähtäimellä epäonnistunut. Sijoituksen pitäisi tuottaa säännöllisesti kassavirtaa osinkojen muodossa, eikä imeä lisää rahaa. Kysymys on kuitenkin nyt siitä, uskonko, että lisäsijoitus Spondaan tuottaa jatkossa.

Spondan suurin ongelma on tällä hetkellä suuri velkaantumisaste: korollisia velkoja on noin 2 miljardin euron edestä. Spondan perustekijät ovat kuitenkin edelleen kunnossa. Taantumasta huolimatta vuokratuotot eivät ole ainakaan vielä kärsineet merkittävästi ja operatiivinen kassavirta on edelleen positiivinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen tappio johtui ainoastaan kirjanpitoon tehdyistä kiinteistöjen arvonmuutoksista.

Omat tunteeni Spondan osakeannista ovat tällä hetkellä ristiriitaiset. Toisaalta ajattelen, että Spondan perustekijät ovat edelleen kunnossa ja myös tulevaisuus näyttää kohtalaisen lupaavalta. Toisaalta taas yhtiö on lyhyellä aikavälillä epäonnistunut yhdessä tehtävässään, eli omistajiensa varallisuuden kasvattamisessa. Pitäisikö tämä epäonnistuminen antaa anteeksi?

Palataan jälleen merkintäetuoikeusantiin, eli miten se käytännössä toimii? Jokainen Spondan osakkeenomistaja saa jokaista omistamaansa osaketta kohden yhden merkintäoikeuden. Spondan merkintäoikeudet ovat itsessään arvopapereita ja niiden pitäisi jo näkyä salkussasi, jos olet Spondan osakkeenomistaja. Kahdella merkintäoikeudella voi merkitä kolme uutta osaketta 1,25 euron kappalehintaan 2.6. - 22.6. välisenä aikana. Merkintäoikeudet voi joko käyttää itse tai ne voi myydä markkinoilla 2.6. - 12.6. välisenä aikana.

Kukaan ei lähtökohtaisesti häviä tässä rahaa, vaikka Spondan osakekurssi ”romahtikin” viime tiistaina 3,14 eurosta 2,09 euroon. Tuo oli nimittäin se päivä, jolloin merkintäoikeudet irtosivat osakkeesta. Osakekurssi siis laski, mutta kun muistetaan, että kahdella merkintäoikeudella voi merkitä kolme uutta osaketta 1,25 euron kappalehintaan, ei kukaan häviä tässä käytännössä rahaa. Spondan kokonaismarkkina-arvo tulee teoriassa nousemaan saman verran kuin siihen kerätään uutta pääomaa, jolloin rahaa ei häviä mihinkään.

En ole siis vielä itse lopullisesti päättänyt, sijoitanko Spondaan lisää rahaa. Merkintäoikeuksilla tulen kuitenkin varmasti merkitsemään uusia osakkeita, koska se on kannattavinta, olipa päätökseni mikä tahansa. Tämä on asia, joka myös muiden Spondan omistajien kannattaa huomioida. Merkintäoikeus on arvopaperi ja jos sen myy, syntyy luovutusvoitto, joka tarkoittaa myynti- ja hankintahinnan erotusta. Toisin kuin arvopapereissa yleensä, merkintäoikeudessa on se hauska ominaisuus, että sen hankintahinta on 0 euroa. Spondan osakkeen perjantain päätöskurssin perusteella yhden merkintäoikeuden markkina-arvo on 1,32 euroa. Jos merkintäoikeuden myy tällä hinnalla, joutuu siis maksamaan 28 % veron lähes koko summasta.

Tässä tosin kannattaa ottaa käyttöön hankintameno-olettama, josta on kattava artikkeli Verohallinnon sivuilla. Jos arvopaperin on omistanut alle 10 vuotta, siitä voi tehdä 20 % hankintameno-olettaman. Jos omistusaika on yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 %. Merkintäoikeuden omistusaika määräytyy sen mukaan, kuinka pitkään on omistanut osakkeen, jonka perusteella merkintäoikeuden on saanut. Useimmille Spondan osakkeille hankintameno-olettama on luultavasti 20 %. Jos merkintäoikeuden myy 1,32 eurolla, siitä joutuu edelleen maksamaan veroa 0,30 euroa (1,32 * 0,8 * 0,28).

Sattuneesta syystä olen maksanut Spondan osakkeista enemmän kuin Spondan osakekurssi on tällä hetkellä. Vero-optimoinnin takia minun siis kannattaa merkitä uudet osakkeet joka tapauksessa. Jos en halua sijoittaa Spondaan uutta rahaa, voin tämän jälkeen myydä aiemmin kalliimmalla hankkimani Spondan osakkeet, jolloin en joudu maksamaan yhtään luovutusvoittoveroja. Luonnollisesti myös tässä syntyvän tappion voin vähentää verotuksessa.

Kommentit