Raksan aika?

Ei liene kenellekään epäselvää, että rakennusala on yksi suhdanneherkimmistä aloista. Suhdannekäänteen seurauksena YIT:n osakekurssi onkin tippunut kaikkien aikojen ylimmästä 27,90 euron kurssista veretseisauttavat 82 % ja oli eilen 4,91 euroa. Vuoden 2007 kesäkuussa pörssiin listautunut SRV taas on tullut 10,79 euron huipusta alas 72 % ja lappua sai eilen 3,02 eurolla. Itse olen tietoisesti pitänyt rakennusyhtiöt pois salkustani tähän saakka, mutta nykyiset arvostustasot ovat sitä luokkaa, että on vihdoin aika analysoida kahta tämän toimialan yritystä tarkemmin.

Nykytilanne

Kun tarkastellaan yritysten liikevaihtoa, liikevoittoa ja tulosta, nähdään selvästi rakennustoimialan luonne. Toiminta vaatii isoja pääomia ja rahaa liikkuu paljon, mutta omistajien taskuun jää varsin maltillinen osuus toiminnasta. Liikevoittoprosentti oli viime vuonna YIT:llä 6,6 % ja SRV:llä 6,1 %. Ei siis olekaan ihme, että tämän tyyppinen toiminta on todella suhdanneherkkää. Jos YIT:n liikevaihto tippuu 3 %, mutta kustannukset säilyvät, liikevoitto romahtaa 50 %. Jos liikevaihto tippuukin 7 %, liikevoitto menee jo negatiiviseksi. Kaiken lisäksi liikevoitosta on vielä maksettava velkojen korot ja verot, jonka jälkeen vasta päästään summaan, joka jää omistajille.

YIT:n liikevaihto, liikevoitto ja tulos viime vuosilta.
YIT:n liikevaihto, liikevoitto ja tulos viime vuosilta.

SRV:n liikevaihto, liikevoitto ja tulos viime vuosilta.
SRV:n liikevaihto, liikevoitto ja tulos viime vuosilta.

Vuoden 2008 luvut ovat vielä molemmilla yrityksillä suhteellisen kelvolliset, vaikkakin käänne näkyy jo. YIT:n tulos ei ole viimeisen 10 vuoden aikana romahtanut kertaakaan näin rajusti. Lisäksi ensimmäistä kertaa YIT:n historiassa osinkoa joudutaan leikkaamaan, vaikkakin 50 sentin osinko ja 10,2 % osinkotuotto ovat vielä hyvällä tasolla. Myös SRV:n tulos oli kohtalainen ja osinkoakin on näillä näkymin irtoamassa 12 senttiä, joka tarkoittaa 4,0 % osinkotuottoa. SRV:n kohdalla osinko tosin hieman ihmetyttää, koska yrityksen rahoitustilanne näyttää todella huolestuttavalta, mistä lisää myöhemmin.

P/E-lukua en tässä markkinatilanteessa käyttäisi tämän toimialan yritysten kohdalla varteenotettavana arvostusmittarina, koska se antaa yrityksistä liian houkuttelevan kuvan. YIT:n P/E-luku on viime vuoden tulokseen suhteutettuna 4,7 ja SRV:n 7,3. Lähitulevaisuus tulee kuitenkin olemaan todella haasteellinen, joten näiden perusteella ostopäätöstä ei kannata tehdä. Jos tämän vuoden tulokset ovat edes positiivisia, omistajat voivat olla tyytyväisiä.

Yritysten erot

Ilmeisin ero on yritysten kokoluokka. Kun YIT:n kohdalla liikevaihto mitataan miljardeissa, SRV:n kohdalla puhutaan vielä miljoonista. Toiminta-alueissakin on selviä eroja. YIT on jakanut itsensä virallisesti neljään alueeseen: kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut, kansainväliset rakentamispalvelut ja teollisuuden palvelut. SRV:llä toiminta-alueita on kolme: toimitilaliiketoiminta, asunto- ja alueliiketoiminta sekä kansainvälinen liiketoiminta.

YIT:n toiminta-alueet (osuus liikevaihdosta).
YIT:n toiminta-alueet (osuus liikevaihdosta).

SRV:n toiminta-alueet (osuus liikevaihdosta).
SRV:n toiminta-alueet (osuus liikevaihdosta).

Kuvaajissa huomio kiinnittyy etenkin siihen, että YIT:llä valtaosa liikevaihdosta muodostuu kiinteistöteknisistä palveluista. Tämä on ehdottomasti YIT:n kannalta positiivinen asia, sillä näillä näkymin palvelubisnes tulee selviämään taantumasta ja mahdollisesta lamasta suhteellisen hyvin. YIT:llä Suomen rakentamispalveluiden tilauskanta tippui vuoden aikana 26 % ja oli vuoden 2008 lopussa 874 miljoonaa euroa. Palveluiden tilauskanta sitä vastoin kasvoi 19 % ja oli vuoden lopussa 842 miljoonaa euroa. Rakennusbisnes näyttää törmäävän tänä vuonna seinään, mutta palvelubisnes voi osoittautua YIT:n suojelusenkeliksi.

SRV:llä peräti 65 % liikevaihdosta tulee toimitilaliiketoiminnasta. Palvelutoimintaa SRV:llä ei näytä olevan juuri ollenkaan, minkä johdosta yrityksen lähiajat ovat todennäköisesti entistä haasteellisemmat. SRV:n tilauskanta tosin tippui vuoden aikana ainoastaan 13,9 % ja oli vuoden lopussa 455 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta YIT:n liiketoiminnan palveluaspekti tekee YIT:stä selvästi taantumakestävämmän ja siten houkuttelevamman sijoituskohteen.

Vuosi 2009 ja tulevaisuus

Vuosi 2009 tulee olemaan suuri kysymysmerkki lähes kaikilla toimialoilla ja erityisesti rakennusbisneksessä. Erityisesti asuntojen ja toimitilojen hintakehitys tulee olemaan ratkaisevassa asemassa. Palveluliiketoimintaa lukuunottamatta yritysten liikevaihto muodostuu rakennusten myynnistä ja jos myyntihinnat tippuvat 20 %, liikevaihto tippuu saman verran. Tästä taas voidaan palata aivan alussa esittämääni skenaarioon, jossa YIT:n kohdalla ainoastaan 7 % liikevaihdon pudotus saa toiminnan tappiolle, jos kustannukset säilyvät. Kululeikkuri on varmasti molemmissa yrityksissä käynnissä, mutta lyhyessä ajassa ei pystytä tekemään ihmeitä.

Rakentaminen on aina velkavetoista toimintaa ja se näkyy myös yritysten omavaraisuusasteissa, jotka ovat nykyisen taloustilanteen aikana heikentyneet entisestään. Yhtälö on tappava. Pienikin liikevaihdon muutos saa liikevoiton romahtamaan, mutta liikevoitosta pitäisi vielä pystyä maksamaan velkojen korot. Kun korkoja on maksettavana entistä enemmän, voi lopputuloksena olla katastrofi.

YIT:n ja SRV:n omavaraisuusasteet.
YIT:n ja SRV:n omavaraisuusasteet.

YIT:n kassatilanne on turvattu lähiajoille, mutta SRV:n kohdalla tilanne näyttää huolestuttavalta. Vuoden 2008 lopussa yrityksellä oli kassassa rahaa 3,4 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista velkaa otettiin vuoden aikana lisää 31,6 miljoonaa euroa ja sitä oli vuoden lopussa yhteensä 69,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen velan määrä peräti nelinkertaistui vuoden aikana ollen vuoden lopussa 103,1 miljoonaa euroa. SRV on nopeasti likviditeettikonkurssissa, jos asiakkaille tulee maksuvaikeuksia tai pankit lopettavat lainaamisen. Erityisesti tällaisessa taloustilanteessa asiakkaiden ja pankkien kohdalla tämä ei todellakaan ole kaukaa haettua. Tässä valossa onkin vaikea ymmärtää, miksi yrityksen hallitus haluaa tästä huolimatta jakaa velalla rahoitettuja osinkoja 4,4 miljoonan euron edestä.

Vuosi 2009 voi tosin tuoda jotain positiivistakin. Julkiset investoinnit ja vuokra-asuntotuotanto ovat kasvamassa näillä näkymin. Lisäksi kun rakennusalan työvoimapula muuttuukin työvoiman ylitarjonnaksi, työvoimakustannuksia saadaan leikattua. Myös yrityslainojen korot ovat laskussa, mikä helpottaa yritysten rahoitustilannetta.

Yhteenveto

SRV:n suosittelen kiertämään kaukaa, koska riskitekijöitä on sen kohdalla todella paljon. Mielenkiinnolla tosin seuraan, miten SRV selviää tästä vuodesta. YIT vaikuttaa rakennusyritykseksi jopa yllättävän taantumakestävältä ja nykyhinnalla sille voi antaa varovaisen ostosuosituksen. Edes palvelubisnes ei kuitenkaan välttämättä riitä pelastamaan YIT:n tämän vuoden tulosta, jos muilla alueilla sakkaa kunnolla, kuten tällä hetkellä näyttää.

Oman salkkuni riskitaso ei kaipaa enää korotusta, joten itse en ole lähtemässä mukaan rakennusbisnekseen. Näinä aikoina on hyvä muistaa, että osakkeen arvo voi pahimmassa tapauksessa romahtaa 100 % ja oman salkkusi vielä enemmän, jos käytät yhtään velkavipua.

Kommentit