Pikavipit saamassa villejä piirteitä

Pikavippimaailmasta kuuluu jälleen mielenkiintoisia uutisia. Useita pikavippi- ja kulutusluottopalveluja pyörittävä OPR-Vakuus Oy on nimittäin laajentanut toimintaansa. Yhtiö ei enää ainoastaan myönnä lainoja, vaan ottaa nyt yleisöltä vastaan myös sijoituksia, joille se lupaa 5,0 % verottoman vuosituoton.

Kyse on siis OPR-Vakuus Oy:n hiljattain avaamasta Tuottoa.fi-palvelusta, jossa kuka tahansa voi merkitä yhtiön B-sarjan osakkeita. B-sarjan osakkeille maksetaan kiinteää 3-5 % kiinteää osinkotuottoa sijoitusajan perusteella. Korkeimmalle 5 % tasolle pääsee, kun osakkeen on omistanut vuoden ajan (kyseisen tuoton saa tällön koko sijoitusajalle). Verotonta tuo tuotto taas on Suomen lain ansiosta, sillä listaamattomasta yhtiöstä saadut osingot ovat verovapaita, jos osingon määrä on alle 9 % yhtiön nettovarallisuudesta.

Tuottoa.fi kuulostaa äkkiseltään mielenkiintoiselta vaihtoehdolta perinteiselle korkosijoitukselle tai talletukselle. Sitä yhtiö selkeästi pyrkii korostamaan myös markkinoinnissaan. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jätetty se fakta, että kyseessä on osakesijoitus, johon liittyy merkittäviä liiketoimintariskejä.

Riskinäkökulmasta OPR-Vakuuden palvelu onkin mielestäni suorastaan ”tavallisen kansan” vedästystä siinä missä pikavipitkin. Käytännössähän OPR-Vakuus saa tässä käyttöönsä pääomaa kyseiselle yritykselle erittäin alhaisella 5 % kustannuksella. Tätä rahaa yhtiö voi sitten lainata eteenpäin. Esimerkiksi OPR-Vakuuden omistamassa Pikavippi.fi-palvelussa 300 euron lainan todellinen vuosikorko on tällä hetkellä 205 % laina-ajan ollessa 6 kuukautta. OPR-Vakuuden näkökulmasta tämä ei siis kuulosta ollenkaan hullummalta bisnekseltä. Otetaan rahaa sisään 5 % kustannuksella ja lainataan sitä ulos 205 % korolla. Kulujenkin jälkeen yhtiön pääomistajille jää tästä mukava siivu.

Vuonna 2010 yhtiö teki 7,3 miljoonan euron liikevaihdolla 1,6 miljoonan euron tuloksen. Viime vuonna yhtiön oma pääoma oli keskimäärin 8,5 miljoonaa euroa, jolloin oman pääoman tuotto oli 18,8 %. Tuo on siis se tuotto, jota yhtiön pääomistajat viime vuonna saivat rahoilleen ja johon myös tuota B-osakkeiden 5 % tuottoa kannattaa verrata. Riskit ovat kuitenkin lähes samat, olipa kyseessä sitten B-sarjan osake tai alkuperäistä sarjaa oleva osake.

B-osakkeiden taustalla on se, että kukaan pankki ei lainaisi rahaa kyseiselle yritykselle näin alhaisella korolla ja OPR-Vakuus kertoo avoimesti myös itse sivuillaan, että B-osakkeista saaduilla varoilla korvataan yhtiön 4 miljoonan euron pankkilaina. Vuoden 2010 tulostiedoista voidaan arvioida, että OPR-Vakuus sai viime vuonna pankista lainaa noin 7 % korolla. Tällä hetkellä tämä korko on luultavasti korkeampi ja jatkuvassa nousussa yleisen korkotason nousun myötä. OPR-Vakuushan yritti aloittaa talletustoimintaa jo viime syksynä, mutta silloin sille ei myönnetty pankkitoimilupaa. B-osakkeet ovatkin vain tapa kiertää tämä.

Pääomasijoittajat käyttävät usein saman tyyppisiä etuoikeutettuja osakkeita, joille luvataan tietty tuotto ennen muita ja OPR-Vakuuden B-osakkeissa on myös kyse samasta. Tosin B-osakkeet ovat tässä tilanteessa käytännössä vaatimattomilla etuoikeuksilla varustettuja osakkeita ilman mitään perusoikeuksia. B-osakkeilla ei ole äänivaltaa, ne eivät oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen, niitä ei voi missään tilanteessa muuttaa normaaleiksi osakkeiksi ja ehtojen mukaan OPR-Vakuus voi päätöksellään lunastaa ne takaisin milloin tahansa maksamalla merkintähinnan ja kertyneen koron. Kukaan ammattimainen pääomasijoittaja ei suostuisi tähän.

Positiivista Tuottoa.fi-palvelussa on, että se toiminta on ainakin läpinäkyvää ja tärkeimmistä taloustiedoista kerrotaan kuukausittain. Tosin jo laki asettaa jotain vaatimuksia tähän. Huhtikuun lopussa yhtiöllä oli lainasaamisia 18,2 miljoonaa euroa, omaa velkaa 8,9 miljoonaa euroa ja voitonjakokelpoisia varoja yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminta on siis tällä hetkellä kohtuullisen vakaalla pohjalla, mutta siihen liittyy myös merkittäviä riskejä.

Pikavippejä hakevat jo lähtökohtaisesti henkilöt, joiden pankkitili on nollilla ja joille pankki ei ole myöntänyt luottokorttia tai sen luottoraja on jo käytetty. Asiakkaat ovat jo lähtökohtaisesti sellaisia, jotka eivät tavallisille pankeille kelpaa. OPR-Vakuuden 18,2 miljoonan euron lainasaamiset ovat juuri tällaisilla asiakkailla. Luottotappiot ovat tähän mennessä ilmeisesti pysyneet aika hyvin kurissa, koska yhtiön viime vuodet ovat olleet erinomaisia. Pikavippitoiminta on kuitenkin erittäin nopeatempoista, sillä lainoja otetaan yleensä muutamiksi viikoiksi tai kuukausiksi. Mahdollinen rahoituskriisi voisi siis syntyä hyvinkin nopeasti.

Miten tuollainen kriisi sitten käytännössä syntyisi? Tässä täysin hypoteettinen esimerkkitilanne. OPR-Vakuudella oli vuoden 2010 lopussa kassassa noin 1,5 miljoonaa euroa. Voidaan olettaa, että yleinen kassataso on suunnilleen tätä luokkaa. Kuvitellaan myös, että yhtiö on saanut laskettua liikkeelle B-sarjan osakkeita 4,0 miljoonan euron edestä. Nämä rahat on lainattu edelleen asiakkaille. Ajatellaan, että lainasaamisia on 20,0 miljoonaa euroa.

Kuvitellaan seuraavaksi, että yleinen taloustilanne heikkenee ja yhtiön luottotappiot nousevat 15 % lainasaamisista, eli ne ovat 3,0 miljoonaa euroa. Tämä soittaa monen B-sarjan osakkeenomistajan hälytyskelloja ja puolet heistä päättävät myydä osakkeensa takaisin OPR-Vakuudelle, joka on sopimuksen mukaan velvoitettu maksamaan niistä merkintähinnan ja kertyneen koron. Yhtiö täytyisi maksaa välittömästi sijoittajille noin 2,0 miljoonaa euroa, mutta kassassa on kuitenkin rahaa vain 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiö voi yrittää hakea lainaa pankista, mutta tällaisessa tilanteessa pankki voi olla hyvin haluton lainaamaan rahaa, koska luottotappiot ovat kasvussa. Tapahtumaketju johtaisi pahimmassa tapauksessa yhtiön likviditeettikonkurssiin. Silloin myös B-sarjan osakkeista saattaa tulla arvottomia.

Tarkoitukseni ei ole mustamaalata kyseistä yhtiötä, vaan kertoa faktoja riskeistä, joita tähän sijoitukseen liittyy. Kritisoin kuitenkin tässä erityisesti sitä, että 5 % tuotto ei ole mielestäni tarpeeksi hyvä ottaen huomioon sijoitukseen liittyvät riskit. Tämän ovat ymmärtäneet myös pankit, jotka ilmeisesti vaativat huomattavasti korkeampaa korkoa OPR-Vakuudelle myönnetyistä lainoista. Toiminnassa häiritsee myös se, että samaan aikaan yhtiön pääomistajat saavat omalle sijoitukselleen lähes 20 % tuoton, jos otetaan vertailukohteeksi vuosi 2010. Riskit eri osakesarjojen välillä eivät kuitenkaan eroa merkittävästi toisistaan.

Voisin itse harkita kyseistä sijoitusta, jos tuotto olisi realistisella tasolla, joka on mielestäni vähintään 10 %. Nykyisillä ehdoilla en kuitenkaan selvitysteni jälkeen edes harkitse sijoitusta. Antaisitko sinä minulle rahaa 5 % korolla, jos lainaisin sen saman tien eteenpäin 205 % korolla?

Kommentit