Passiivinen tulo - avain taloudelliseen riippumattomuuteen

Alusta saakka blogini kantava teema on ollut taloudellinen riippumattomuus ja sen saavuttaminen. Tästähän juontaa myös blogini nimi, sillä uskon, että miljoonan euron sijoitusvarallisuudella voi nykymaailmassa saavuttaa aseman, jossa varallisuudesta saatavat passiiviset tulot kattavat kaikki elämisen menot.

Vaurastumisessa ja erityisesti taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisessa avainasia on siis passiivinen tulo. Laajasti määrittelemällä passiivinen tulo kattaa kaikki tulot, joiden eteen ei tarvitse tehdä aktiivisesti töitä. Jotkut saavat passiivista tuloa perintöjen ja lahjoitusten muodossa, mutta useimmat ihmiset joutuvat rakentamaan sitä saadakseen sijoitusvarallisuutta, jolloin passiivista tuloa saadaan osinkojen, korkojen, vuokratulojen ja myyntivoittojen muodossa.

Blogissani olen alusta saakka seurannut erityisesti sijoitusvarallisuuteni arvon kasvua. Blogini aloitushetkellä vuoden 2008 toukokuussa sijoitusvarallisuuteni oli noin 16 200 euroa. Noin kolmen ja puolen vuoden aikana sijoitusvarallisuuteni arvo on kasvanut noin 45 000 euroon. Suurin osa varallisuuteni kasvusta on perustunut palkkatöillä ja yrittämisellä hankittuihin tuloihin, jolloin olennaisin asia, eli varsinainen passiivinen tulo on jäänyt hieman taustalle.

Sijoitusvarallisuuteni arvon kehitys - salkun arvo vuoden aikana keskimäärin.
Sijoitusvarallisuuteni arvon kehitys - salkun arvo vuoden aikana keskimäärin.

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, on sijoitusvarallisuuteni arvon kasvu hidastunut selvästi. Tämä on luonnollisesti huono asia miljoonan euron tavoitteeni kannalta, sillä jos uudelle voimakkaalle kasvu-uralle ei päästä lähiaikoina, karkaa miljoonan euron tavoitteeni vuonna 2016 ulottumattomiin. Sijoitusvarallisuuteni kehitys on kuitenkin vasta osa totuutta, sillä keskeisempää on passiivisten tulojeni kehitys. Tavoitteenani on taloudellinen riippumattomuus, joten keskeistä on, että varallisuuteni tuottaa minulle passiivista tuloa. Voihan miljoona euroakin sijoittaa siten, ettei se tuota mitään.

Omalla kohdallani passiivisen tulon kehitys on ollut onneksi huomattavasti vielä vauhdikkaampaa kuin varallisuuteni kehitys. Blogini aloitusvuonna sain passiivista tuloa 528 euroa, joka oli pääasiassa osinkoja. Viime vuonna tämä summa oli kasvanut jo yli 4 300 euroon. Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään, on kasvu ollut voimakasta joka vuosi ja odotan tämän trendin jatkuvan myös tänä vuonna.

Passiivisten tulojeni kehitys.
Passiivisten tulojeni kehitys.

Mikäli markkinat olisivat vakaat, kasvaisi varallisuuteni arvo suunnilleen samaa vauhtia kuin passiiviset tuloni. Nyt passiivisten tulojeni kasvuvauhti on kuitenkin ollut huomattavasti nopeampaa. Myös tähän syy löytyy lopulta markkinoista. Viime vuosina osakkeiden arvostustasot ovat laskeneet historiallisen alas. Useimmat yhtiöt kuitenkin maksavat osinkoja ulos vähintään entiseen malliin, eli yhtiöiden osinkotuotot ovat nyt keskimäärin korkeammalla kuin vielä muutama vuosi sitten.

Nykyinen markkinatilanne onkin erittäin otollinen pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka vasta rakentaa passiivista tuloa tuottavaa salkkua. Passiivista tuloa saa tällä hetkellä markkinoilta erittäin edullisesti. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, oman tavoitteeni kannalta on todennäköisesti sitä parempi, mitä pidempään nykyinen epävarmuus markkinoilla jatkuu. Taloudellista riippumattomuutta tavoittelevan sijoittajan näkökulmasta tärkeintä on lopulta tasaisesti kasvava passiivinen tulo.

Kommentit