McKehitysapua Suomeen - hyväntekeväisyyttäkö?

Vuodesta toiseen juuri näihin aikoihin Suomen lehdistössä päivitellään, kuinka McDonald’s teki Suomessa jälleen tappiota tai nollatuloksen. Vuodesta toiseen saan myös itse päivitellä mielessäni, että kunpa lehdistössä joku ymmärtäisi katsoa asiaa pintaa syvemmälle. Tämäkään vuosi ei yllättäen ollut poikkeus. McDonald’s Oy kertoi tehneensä 0,2 miljoonan euron tappion, mistä muun muassa Kauppalehti teki heti räväyttävän lööpin. 25 toimintavuotensa aikana McDonald’s Oy on tehnyt Suomessa tappiota yhteensä jo 70 miljoonaa euroa. Olisikohan aika tarkastella asiaa pintaa syvemmältä?

McDonald’s Corporationin osakkeenomistajana minua luonnollisesti kiinnostaa, miten tämä huippuunsa viritetty organisaatio onnistuu tekemään Suomessa vuodesta toiseen tappiota, vaikka maailmanlaajuisesti yhtiö takoo vuodesta toiseen kasvavaa huipputulosta. Yhtiön maailmanlaajuisesta kehityksestä kertoo paljon se, että yhtiön osake on kallistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana 166 prosenttia. Samalla vuosittainen osakekohtainen osinko on kymmenkertaistunut 0,22 dollarista 2,26 dollariin. Onko Suomen pikaruokamarkkinoilla kuitenkin niin kova kilpailutilanne, ettei edes maailman paras pikaruokayhtiö onnistu toimimaan täällä kannattavasti?

McDonald’s Corporationin osakekurssin kehitys 21.10.2000 - 21.10.2010.
McDonald’s Corporationin osakekurssin kehitys 21.10.2000 - 21.10.2010.

McDonald’s Corporationin osakekohtaisen osingon kehitys vuosina 2000 - 2010.
McDonald’s Corporationin osakekohtaisen osingon kehitys vuosina 2000 - 2010.

Mikäli kuulut niihin äänekkäisiin McDonald’sin vastustajiin, niin minun täytyy valitettavasti tuottaa sinulle pettymys. McDonald’s Corporation ei mitä todennäköisimmin tee Suomessa tappiota. McDonald’s Oy on tehnyt toimintansa aikana kirjanpidollisesti 70 miljoonan euron tappiot, mutta McDonald’s-konserni on toimintansa aikana tehnyt Suomessa jopa satojen miljoonien eurojen voitot. Tässä teille neljä syytä, miksi vastoin yleisiä harhaluuloja, McDonald’s tekee Suomessa kannattavaa liiketoimintaa.

 

1. McDonald’s toimii pääasiassa franchising-periaatteella
Suomessa on tällä hetkellä 83 McDonald’s-ravintolaa, joista vain 14 on McDonald’s Oy:n omistamia ja operoimia. McDonald’s Oy:n liikevaihto oli vuonna 2009 noin 45 miljoonaa euroa. Kaikkien Suomessa sijaitsevien McDonald’s-ravintoloiden liikevaihto oli kuitenkin Suomessa noin 155 miljoonaa euroa. McDonald’s Oy:n osuus McDonald’sin Suomen liikevaihdosta on siis ainoastaan 29 %. Siinä ensimmäinen ja painavin syy, miksi McDonald’s Oy:tä tarkastelemalla ei voi sanoa Suomen toimintojen yleisestä kannattavuudesta mitään.

2. McDonald’s Oy on McDonald’s-konsernin tytäryhtiö
McDonald’s Oy on vain pieni osa kansainvälistä McDonald’s-konsernia, jonka emoyhtiö McDonald’s Corporation sijaitsee Yhdysvalloissa. Vaikka teoriassa McDonald’s Oy:n kirjanpitoa pitäisi pystyä tarkastelemaan erillään muusta konsernista, niin monestikaan isoissa konserneissa näin ei käytännössä ole. Yksittäisen tytäryhtiön tulos ei välttämättä anna totuudenmukaista kuvaa kyseisen tytäryhtiön liiketoimintojen todellisesta kannattavuudesta.

3. McDonald’s Oy:n tuloja kanavoidaan sisar- ja emoyhtiöihin
Verotuksellisista syistä McDonald’s Oy:n tuloja voidaan kanavoida konsernin muihin yhtiöihin mitä luovemmilla tavoilla. Ensinnäkin McDonald’s Oy luultavasti maksaa emoyhtiölle rojaltteja tuotemerkkien käytöstä. McDonald’s Oy voi myös ostaa sisar- tai emoyhtiöltään palveluja, kuten johtamis- tai markkinointipalveluja. Erittäin yleinen tapa on käyttää niin sanottua ”management fee”-palkkiota, jossa tytäryhtiö maksaa tietyn prosenttiosuuden liikevaihdostaan emoyhtiölle. Lisäksi tilinpäätöksen mukaan McDonald’s Oy:lla on ollut pääomalainaa McDonald’s Corporationilta. Lainan korkoa säätelemällä McDonald’s Oy:n tuloja on helppo siirtää emoyhtiölle. Näitä menetelmiä kutsutaan verosuunnitteluksi ja jotkut voivat pitää niitä jopa veronkiertona.

4. Franchising-yrittäjät tekevät voittoa
Kuten aiemmin jo mainitsin, suurin osa Suomen McDonald’s-ravintoloista on yksityisten yrittäjien omistamia ja operoimia. Kyseiset franchising-ravintolat ovat lähes poikkeuksetta voitollisia. Jos haluat tarkistaa asian myös itse, niin etsi McDonald’s-yrittäjiä esimerkiksi Fonecta Finderista ja tarkastele yritysten taloudellisia tietoja. Näillä itsenäisillä yrittäjillä on luultavasti sopimukset suoraan kansainvälisen emoyhtiön kanssa, jolloin rojaltit ja muut emoyhtiölle menevät maksut siirtyvät suoraan McDonald’s Corporationille ilman että ne edes näkyvät suomalaisen McDonald’s Oy:n kirjanpidossa. Koska franchising-yrittäjien sopimukset eivät ole julkisia, ei tästäkään asiasta voi kuitenkaan sanoa varmasti mitään.

 

McDonald’s Oy on tehnyt Suomessa lähes poikkeuksetta tappiota - siinä Kauppalehtikin on itse asiassa oikeassa. McDonald’s-konserni tekee kuitenkin Suomessa mitä todennäköisimmin erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Tätä kutsutaan verosuunnitteluksi. Joidenkin mielestä kyse on jopa veronkierrosta.

Ikävä kyllä julkisesti ei ole saatavilla aineistoa, jonka perusteella voisi laskea, kuinka kannattavaa McDonalds’in toiminta Suomessa todellisuudessa on. Kannattavaa se kuitenkin on ja siitä olen lähes 100 % varma.

Seuraavalla kerralla kun kuulet McDonalds’in Suomen tappioista, muista että McDonald’s Oy on vain osa suurempaa monimutkaista kokonaisuutta. Ja etenkin seuraavalla kerralla kun ystäväsi päivittelee, miksi McDonald’s pysyy ja laajenee Suomessa tappioistaan huolimatta, valista häntä, miten asian laita todellisuudessa on. McDonald’s-konserni tekee myös paljon hyväntekeväisyyttä, mutta Suomen kohdalla kyse ei ole kehitysavusta.

Kommentit