Joulukuu 2013: Takana vahva pörssivuosi

Vuosi sitten osakemarkkinoiden näkymät olivat erittäin sumuiset, eikä juuri kukaan uskaltanut ennustaa markkinoille ainakaan vahvaa nousua. Vuodesta 2013 muodostui kuitenkin lopulta erittäin vahva pörssivuosi. Vuosi 2013 oli myös minulle henkilökohtaisesti erittäin vahva - osakesalkkuni tuotto oli erinomainen ja sijoitusvarallisuuteni arvo nousi enemmän kuin yhtenäkään aiempana vuonna.

Vuosi sitten arvioin, että osakemarkkinoiden näkymät ovat tulevana vuonna erittäin epävarmat. Eurokriisiin ei oltu saatu lopullista ratkaisua, Yhdysvalloissa uhkasi ns. talousjyrkänne ja Suomikin oli matkalla taantumaan. Epävarmuudesta huolimatta pörsseissä koettiin kunnon nousuralli. Helsingin pörssin yleisindeksi vahvistui vuonna 2013 yhteensä  26,5 %, S&P 500 -indeksi 29,6 % ja NASDAQ-teknologiaindeksi huimat 41,1 %. Oman osakesalkkuni koko vuoden tuotto oli osingot huomioiden 35,7 %, eli voitin selvästi Helsingin yleisindeksin ja S&P 500 -indeksin, mutta jäin hieman NASDAQin tuotosta.

Oma strategiani on aina perustunut yksittäisiin osakevalintoihin ja nyt jälkikäteen voidaan todeta, että ne onnistuivat viime vuonna erinomaisesti. Vuoden takaisista merkittävimmistä sijoituksistani parhaiten nappiin osuivat Nokia, Neste Oil ja Microsoft. Nokian osakekurssi nousi vuoden aikana yli 100 %, Neste Oilin 53 % ja Microsoftin 43 %. Tämän lisäksi päälle tulivat myös osingot (Nokiaa lukuunottamatta).

Yritysten todellinen tuloskehitys ei kuitenkaan viime vuonna kehittynyt yhtä vahvasti kuin pörssikurssien kehitys antaisi ymmärtää. Näkemykseni mukaan pörssikursseja ajoi viime vuonna nousuun ennen kaikkea löysä rahapolitiikka niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Kun korot ovat alhaalla, sijoittajat alkavat siirtämään rahaa korkomarkkinoilta osakemarkkinoille ja myös osakesijoittamisessa käytettävä velkavipu muuttuu yhä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Toki nousu perustuu osittain myös odotuksiin paremmasta tulevaisuudesta ja sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa yleiset talousnäkymät ovat hieman parantuneet, vaikka ei voidakaan sanoa, että kriisit olisivat kokonaan takana. Vuoteen 2014 lähdetään kuitenkin osakemarkkinoiden kannalta hankalasta tilanteesta. Kurssit ovat monin paikoin nousseet jo niin korkealle, että nyt yritysten on aika lunastaa arvostustasojen odotukset voimakkaammin kasvavilla tuloksilla. Muussa tapauksessa edessä voi olla kurssilasku tai pahimmassa tapauksessa jopa pörssiromahdus.

Palataan kuitenkin hetkeksi vielä joulukuun tapahtumiin. Joulukuussa salkkuni tuotto oli kokonaisuudessaan 0,45 % pakkasella. Samaan aikaan Helsingin yleisindeksi tuotto oli tasan nollassa, joten oman salkkuni tuotto jäi aavistuksen verran Helsingin yleisindeksistä.

Joulukuussa salkussani tapahtui seuraavat muutokset:

  • 30.12. myin Fortumin osakkeita 16,60 euron kurssilla n. 3.300 euron erän (vastaa noin puolta Fortum-osakepotistani)
  • 30.12. ostin Outotecin osakkeita 7,69 euron kurssilla n. 3.000 euron erän

Fortumin osakkeiden myynti perustuu puhtaasti siihen, että halusin realisoida osan Fortumin arvonnoususta, joka on syntynyt Fortumin verkkojen myynnin seurauksena. Fortumissa on edelleen mielestäni arvonnousupotentiaalia, mutta huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi viime keväänä, kun verkkojen myyntiprosessi lähti liikkeelle. Myös sähkömarkkinoiden näkymät ovat loppuvuotta kohden heikentyneet. Outotec on ollut salkussani aiemminkin, mutta luovuin siitä alun perin muutama vuosi sitten, kun osakekurssi oli mielestäni noussut kestämättömälle tasolle. Loppuvuonna Outotecin osake on ollut voimakkaassa laskussa ja arvioin, että tässä tilanteessa markkinat ovat ylireagoineet Outotecin negatiivisiin uutisiin. Tämän johdosta tein tässä vaiheessa pienen sijoituksen siihen ja seuraan Outotecia mielenkiinnolla myös jatkossa.

Alla olevassa kuvassa on esitetty salkkuni jakauma vuoden viimeinen päivä sekä vuotta aiemmin. Vuoden aikana salkussani on tapahtunut muutamia selkeitä muutoksia, mutta toisaalta muutamat salkkuni ankkuriosakkeet löytyvät salkustani edelleen. Ankkuriosakkeita ovat esimerkiksi McDonald's, Microsoft, Fortum ja PepsiCo. Spekulatiivisimmista sijoituksista salkustani löytyvät edelleen vahvalla painolla myös Nokia ja Neste Oil. Tosin Microsoft-kauppojen myötä Nokian luonne on muuttumassa spekulatiivisesta sijoituksesta ankkurisijoitukseksi. Vuoden aikana luovuin kokonaan Saga Fursin, eQ:n ja CapManin osakkeista. Uusina osakkeina salkkuuni päätyivät USA:sta Cisco Systems ja Take-Two Interactive Software sekä aivan vuoden lopussa suomalainen Outotec. Lisäksi vuoden takaiseen verrattuna turvallisten korkosijoitusten osuus on salkussani kasvanut 15 %:sta 22 %:iin. Tämä on ollut täysin suunnitelmallinen liike, koska arvioni mukaan osakemarkkinoiden nousunäkymät vuonna 2014 ovat heikommat kuin vuosi sitten.

Varallisuuteni jakauma 31.12.2012 ja 31.12.2013.
Varallisuuteni jakauma 31.12.2012 ja 31.12.2013.

Joulukuussa sijoitusvarallisuuteni kokonaisarvo nousi noin 1.700 eurolla 68.953 euroon. Vuosi sitten sijoitusvarallisuuteni arvo oli 47.366 euroa, eli vuoden aikana nousua on tullut lähes 22.000 euroa. Osa noususta perustuu osakesalkkuni arvonnousuun ja osinkotuloihin, mutta myös ansiotuloilla on ollut kuluvana vuonna merkittävä rooli sijoitusvarallisuuteni kasvussa.

Varallisuuteni historiallinen kehitys.
Varallisuuteni historiallinen kehitys.

Kun katsotaan eteenpäin sijoitusvuotta 2014, voi toistaa melkein samat asiat kuin vuosi sitten. Eurokriisi ei ole vieläkään täysin ohi, vaikka välillä siltä voi tuntuakin. USA:n talous vahvistui vuonna 2013 enemmän kuin ennalta ehkä odotettiin, mutta esimerkiksi USA:n julkinen talous on edelleen kuralla ja se voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä tulevana vuonna. Maailmantalouden kasvu jatkuu vahvimmin varmasti myös tulevana vuosina kehittyvillä markkinoilla erityisesti Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Toisaalta kehittyviin markkinoihin liittyy aina myös voimakasta vaihtelua ja poliittisia riskejä, joten niiden varaan tulevaisuutta ei kannata kokonaan laskea. Kokonaisuudessaan on siis hyvin vaikea ennakoida, mihin markkinat menevät vuoden 2014 aikana. Yleisesti ottaen pidän kuitenkin epätodennäköisenä, että vuoden 2013 kaltainen nousu jatkuisi myös tänä vuonna. Osakekurssien nousun jatkuminen on mahdollista, jos yritysten tulokset ja yleiset talousnäkymät kehittyvät positiivisesti. Tosin siinäkin tapauksessa yhtä vahvaa nousua en uskalla itse tulevalta vuodelta odottaa.

Kuten edellä totesin, vuoden 2013 nousu perustui pitkälti matalaan korkotasoon sekä odotuksiin paremmasta tulevaisuudesta. Jos odotuksia paremmasta tulevaisuudesta ei aleta lunasstamaan vuoden 2014 aikana, riskinä on myös osakemarkkinoiden heikko kehitys ja pahimmassa tapauksessa jopa pörssiromahdus, joka tosin vaatii jonkin ulkoisen kriisin laukaisemaan sen. Kokonaisuudessaan suhtaudun itse vuoden 2014 näkymiin varovaisuudella - toivon parasta ja pelkään pahinta. Varmaa on kuitenkin se, että myös jatkossa sijoitusstrategiani pysyy ennallaan ja osakemarkkinoiden sijaan sijoitan aina yksittäisiin yhtiöihin.

Kommentit