Helsingin pörssistä tuli hyljeksitty alisuoriutuja

Pörssit ovat toipuneet viime aikoina maailmalla todella voimakkaasti. Hurjinta meno on ollut Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi teknologiayhtiöiden NASDAQ-indeksi on jo noussut korkeammalle kuin mitä se oli ennen vuonna 2008 käynnistynyttä finanssikriisiä. Kaukana huipusta eivät ole myöskään Dow Jones ja saksalainen DAX-indeksi. Tällä kertaa pörssiralli ei ole kuitenkaan koskenut Suomea, jossa oma OMX Helsinki -indeksi matelee edelleen pohjalukemissa.

Tilanne on varsin erikoinen, sillä vuoteen 2008 asti Helsingin yleisindeksi korreloi hyvin vahvasti maailman merkittävimpien osakeindeksien kanssa. Tämän jälkeen tapahtui kuitenkin jotain, sillä Helsingin yleisindeksi on ollut suorastaan alisuoriutuja. Helsingin pörssin hintaindeksi on tällä hetkellä lähes 25 prosenttia alempana kuin se oli vuoden 2006 alussa. Huippuun taas on matkaa vielä 50 %. Samaan aikaan esimerkiksi Tukholman yleisindeksi on 13,2 prosenttia, DAX 25,4 prosenttia ja NASDAQ peräti 31,7 prosenttia korkeammalla kuin vuoden 2006 alussa. Yksi selittävä tekijä Helsingin alisuoriutumiselle on Nokia, jonka kehittyminen on ollut viime vuosina masentavaa ja jonka osuus yleisindeksistä on suhteellisen iso. Nokiakaan ei kuitenkaan selitä alisuoriutumista kokonaan.

Eri pörssi-indeksien kehitys vuoden 2006 alusta lähtien. (Indeksoitu, 1.1.2006 = 100)

Käytännössä syitä Helsingin huonolle kehitykselle on kaksi. Joko suomalaiset pörssiyhtiöt ovat todella jääneet muun maailman kehityksestä viime vuosina tai Helsingin pörssi on roimasti aliarvostettu suhteessa ulkomaisiin pörsseihin. Oma arvioni on jälkimmäinen: Helsingin pörssistä on yksinkertaisesti tullut hyljeksitty ja se on tällä hetkellä selvästi aliarvostettu suhteessa kansainvälisiin pörsseihin.

Parhaiten arvioni saa tukea, kun tarkastelee yhtiöiden arvostusmittareita. Isoissa pörsseissä yhtiöiden arvostustasoa kuvaava P/E-luku on kasvanut viime aikoina 20 tuntumaan, kun Helsingin pörssin yhtiöiden P/E-luvut ovat pääasiassa 10-15 välillä. Syy tähän on luultavasti siinä, että kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta Helsingin pörssi on Euroopan reunalla oleva pieni pörssi, jota halutaan välttää etenkin epävarmoina aikoina. Vuosien 2006-2007 pörssihuuma on hyvä esimerkki siitä, kuinka nousukauden loppupuolella raha löytää kuitenkin myös Helsingin pörssin. Tuolloin Helsingin yleisindeksi nousi jopa voimakkaammin kuin maailman isot pörssi-indeksit.

Johtopäätös tästä kaikesta ei siis ole se, että Helsingin pörssiä tulisi nyt välttää, vaan ehkä ennemminkin päinvastoin. Muualla maailmassa osakkeiden arvostustasot alkavat olemaan jo haastavalla tasolla, mutta useimmat Helsingin osakkeet on hinnoiteltu edelleen järkevälle tasolle. Mikäli pörssien kehitys jatkuu edelleen suotuisana, on jokseenkin todennäköistä, että jatkossa nousu tulee olemaan voimakkaampaa juuri Helsingissä, kun ”laitamaan” arvostustaso ottaa kiinni muuta maailmaa.

Painotin itse omassa salkussani viime vuonna erityisesti Yhdysvaltalaisia osakkeita, mikä osoittautui menestyksekkääksi strategiaksi. Nyt saattaa kuitenkin olla aika muuttaa painoa taas enemmän kotimaahan. Ainoa asia, mikä päätöstäni enää hillitsee, on Kreikan epävarma tilanne, josta saattaa edelleen aiheutua ikäviä yllätyksiä.

Kommentit